Nyhet

3 min läsning

Bättre NKI i fastigheten när kraven på avfallshantering möts

Att möta hyresgästernas förväntningar kring avfallshantering har blivit allt viktigare för fastighetsägare. Genom att anpassa sig till den ökande medvetenheten kring miljöfrågor kan man inte bara öka trivseln för hyresgästerna utan även förbättra fastighetens NKI-resultat. Här får du fem praktiska tips för att effektivt hantera avfallet i din fastighet och skapa en mer hållbar miljö för alla.

Det är inte helt lätt att vara fastighetsägare idag. Åtminstone inte när det kommer till att möta hyresgästernas förväntningar kring avfallshantering. Tiderna har förändrats och de flesta av dina hyresgäster har idag uppsatta miljömål att leva upp till. Det ställer också krav på dig som fastighetsägare. Företagen som hyr lokaler av dig vill vara miljövänliga, och vill du ha nöjda hyresgäster och ett högt NKI har du också ett ansvar att hjälpa dem.

I det här inlägget får du som fastighetsägare fyra tips på hur du kan möta hyresgästernas förväntningar kring avfallshantering. Följer du dessa tips, kommer avfallshanteringen i din fastighet inte bara att kännas seriös och inspirerande. Den kommer också kunna påverka dina NKI-mätningar i en positiv riktning.

Först, en återblick

För inte mer än tio år sedan såg beteendet kring avfallshantering helt annorlunda ut. Du kanske känner igen det här scenariot:

Papperskorgarna inne på kontoren var överfyllda av diverse skräp och det fanns inga återvinningskärl. För att inte tala om soprummet i din fastighet som var i ett stort kaos. Det fanns inga direkta system uppsatta kring avfallshantering och dina hyresgäster hade generellt sett mycket lägre krav. Som fastighetsägare behövde du i princip bara se till att en entreprenör hämtade avfallet en gång i veckan. Alla nöjda och glada.

Men det var då det.

1. Soprum? Nej, snarare miljörum eller resursrum.

Idag har vi som sagt ett helt annat mindset kring avfall. Hyresgäster och företag är i regel mer upplysta kring hur viktigt det är att ta hand om avfall på rätt sätt. Som fastighetsägare kan du, som en del av att anpassa dig till nya sätt att tänka, är att se på ditt soprum med andra ögon. Och därmed kanske kalla det för något annat?

Vad vi på Wayoo sedan länge snappat upp från fastighetsförvaltare vi pratat med, är att många hyresgäster efterfrågar miljörum. Vad är då ett miljörum? Jo, det är ett i princip som ett soprum men som på flera sätt tas bättre om hand. Miljörummet är en plats att sortera sitt avfall. Här finns goda källsorteringsmöjligheter och soprummet är fräscht och stöttar besökarna i sin sortering.

Så här kan du skapa ett schysst miljörum:

  • Måla om i utrymmet så att det känns fräscht och fint, till exempel golv och väggar.
  • Strukturera kärl och skyltning så det blir tydligt vad som ska slängas var
  • Se till att din återvinningspartner byter ut kärlen istället för att tömma dem. Då håller sig utrymmet rent och hyresgästerna slipper störas av högljudda tömningar.

2. Anpassa enligt hyresgästernas behov

Som du kanske redan märkt så har dina hyresgäster olika behov när det kommer till avfallshantering. Förutom ett fungerade miljörum, gäller det att se till att varje kontor och våningsplan har ett system som fungerar för just dem.

För advokatfirman som hyr av er på våning fem, är det viktigaste kanske att återvinningskärlen smälter in i miljön så det ser snyggt ut. Och för cafét som hyr av er på bottenplan, är praktiska återvinningskärl kanske det allra viktigaste.

Med det sagt, erbjud hyresgäster olika alternativ på återvinningskärl. Då ser hyresgästerna att ni anstränger er och kommer vilja göra rätt för sig.

3. Ta hjälp av en miljövänlig återvinningsleverantör

Det finns en hel del entreprenörer inom avfallshantering. De allra flesta marknadsför sig som miljövänliga, men det är tyvärr inte alltid sanningen. Som beställare har du därför ett ansvar att se till att leverantören tar hand om avfallet från din fastighet på rätt sätt.

Innan du skriver ett kontrakt med en återvinningsleverantör, se till att du frågar följande 5 kontrollfrågor:

  1. Är ni certifierade enligt ISO 9001?
  2. Har ni alla tillstånd som krävs?
  3. Jobbar ni miljömedvetet? Hur då, i så fall?
  4. Tillhör ni någon branschorganisation?
  5. Vad är era uppgifter hos Skatteverket?

4. Återkoppla kring miljöframstegen

För att visa hyresgästerna att ni tar återvinning på allvar, är det viktigt att återkoppla till dem om hur avfallet hanteras. Den generella bilden är att allt avfall bara bränns upp. Men så är det inte. Det gäller att återvinningsleverantörer är tydlig med vad som händer med avfallet så att du får möjlighet att kommunicera det till dina hyresgäster. Exempel på vad du kan berätta för hyresgästerna kan vara statistik på hur mycket ni minskat avfallet senaste kvartalet. Eller varför inte hur ni steg för steg börjar närma er fastighetens miljömål

5. Förbättra med digitalisering

Enligt en undersökning genomförd med 265 hyresgäster upplever 54% att det ofta förekommer avfall på golv eller annan felplacerad plats i miljörummet. Stökiga miljörum påverkar NKI:n bland hyresgäster och är ofta en konsekvens av att kärlen töms för sent. Genom att koppla upp miljörummet och installera sensorer över kärlen kan hämtningarna automatiskt utföras vid precis rätt tidpunkt, innan avfallet svämmar över kanten. Dessutom lagras värdefull avfallsdata som ni kan använda i kommunikationen med era hyresgäster.

 

Det är inte svårare än så. Som du märker kan du med ganska enkla medel förbättra din fastighets avfallshantering och därmed få nöjdare hyresgäster och bättre NKI-resultat. Få till ett miljörum och utforska hur teknik kan göra det ännu bättre, erbjud olika typer av återvinningskärl, ta hjälp av seriösa leverantörer och se till att återkoppla kring fastighetens miljöframsteg.