Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi används resurser om och om och om igen i ett evigt kretslopp, istället för att de produceras, köps och slängs. Målet med en cirkulär ekonomi är att minska produktionen av jungrumaterial, alltså nytt material som inte kommer från återbruk.

Linjär och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är enklast att förklara genom motsatsen – linjär ekonomi. Det är systemet vårt samhälle är uppbyggt på och innebär i stora drag att råvaror utvinns, används för att producera saker som konsumeras och till slut slängs som avfall. Det krävs hela tiden mer råvaror för att fortsätta producera och avfallet som skapas måste tas om hand, vilket påverkar klimatet på ett väldigt negativt sätt.

I en cirkulär ekonomi används och återanvänds saker så länge det är möjligt, samtidigt som avfall designas bort från systemet för att istället tas tillvara på som värdefulla resurser. Istället för att det slits och slängs är produkterna designade för att hålla länge, användas av många och vara enkla att reparera. När det till slut inte går att laga görs produkterna om till något annat eller så återvinns materialet.

Vad betyder cirkularitet?

Att systemet bygger på cirkularitet innebär att vi möjliggör ett bättre användande av jordens resurser än vad som är möjligt i dagens slit- och slängsamhälle. Där vi idag producerar allt mer avfall som leder till sämre råvaror på bekostnad av klimatet, innebär cirkulär ekonomi att vi designar produkter och affärsidéer som gynnar miljö, människor och företag i en oändlig process.

Vad är nackdelarna med linjär ekonomi?

Det stora problemet med linjär ekonomin är inte, som många tror, att det stora behovet av råvaror innebär att planeten kommer få slut på resurser. Istället är avfallet det stora problemområdet, eftersom produkterna som skapas är dåligt utformade för att kunna tas tillvara på. På sikt innebär det att råvarorna blir mer och mer ihopblandade och utspädda, vilket gör att kvaliteten på produkterna som produceras blir sämre och sämre. Ett enormt resursslöseri med andra ord, och absolut inte hållbart i längden.

Vilka är nackdelarna med cirkulär ekonomi?

Den största nackdelen med cirkulär ekonomi är inte modellen i sig, utan vad omställningen från linjär ekonomi kräver av oss människor, eftersom att det är vad vi byggt samhället utifrån. För att ställa om behöver vi bryta mönster och börja göra saker på helt andra sätt, vilket aldrig är helt lätt.

Vilka är fördelarna med cirkulär ekonomi?

Fördelarna med cirkulär ekonomi är många, men den absolut största är hållbarhetsaspekten, det vill säga att det är ett framtidssäkert system som kan fortsätta år efter år, till skillnad från linjär ekonomi som inte är hållbar.

Wayoo arbetar för en cirkulär ekonomi

Som aktör i återvinningsbranschen har vi en viktig roll att spela i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi. Vi behöver förse våra kunder, fastigheter och samhällen med de förutsättningar som krävs för att maximal återvinning ska vara möjlig. För att skynda på omställningen i vår bransch kan vi inte fortsätta så som vi alltid gjort. Traditionella koncept och manuell logistik är inte receptet på en hållbar framtid. Branschen behöver förändras och den behöver digitaliseras för att effektiviseras. Därför arbetar vi varje dag med att optimera vårt erbjudande, arbeta fram nya lösningar och använda teknik som hjälpmedel i avfallsprocessen.

Kontakta oss

Har du frågor eller önskar utforska hur Wayoos lösningar kan hjälpa din verksamhet eller fastighet bli mer hållbar? Tveka inte att höra av dig. Vi återkommer så snart vi kan.