Hållbarhetsredovisningar

Vår viktigaste uppgift är att bidra till en grönare värld och en bättre framtid. Hållbarhet är därför en central del av vår verksamhet. Som ett sätt att klargöra och dela med oss av det hållbarhetsarbete vi utför på Wayoo har vi under tre år givit ut hållbarhetsredovisningar.

Redovisning ur fyra aspekter

Vi är på uppdrag för miljön och vi tar vårt ansvar på största allvar. Varje dag, timme och minut arbetar vi för att fortsätta driva förändring och stärka vårt bidrag i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Wayoo har hållbarhetsredovisat sedan 2021 och konsekvent rapporterat och redovisat för hållbarhet ur fyra utvalda aspekter; miljö, människor och säkerhet, ekonomisk hållbarhet och att vara en ansvarsfull aktör.

Wayoos 4 hållbarhetsaspekter

Miljö

För oss är det viktigt att företaget bidrar till en positiv miljömässig hållbar utveckling. Därför tar vi hänsyn till hur våra beslut påverkar miljön och klimatet. Vi har aktivt valt att använda el från hållbara källor och att tvätta våra bilar endast med vattenånga för att minska vatten- och kemikalieanvändningen. Dessutom kräver vår verksamhetspolicy att alla förmånsbilar är eldrivna.

Människor och säkerhet

Att Wayoo lyckats så bra med sin tillväxtresa bygger till stor del på våra medarbetares engagemang, målmedvetenhet och laganda. Därför är det viktigt för oss att alla medarbetare känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats, ges förutsättningar för att utvecklas i sina roller och trivas med Wayoo som arbetsgivare.

Ekonomisk hållbarhet

Det är viktigt att vårt företag är med och leder omvandlingen till ett hållbart samhälle. För att vi ska lyckas med det behöver vi ha en stabil ekonomi, eftersom det skapar förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart företagande.

Ansvarsfull aktör

På Wayoo arbetar vi professionellt, etiskt och enligt alla lagar och regler. Som medlem i Återvinningsindustrierna stödjer och respekterar vi internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, med iakttagande av god affärssed och korrekt uppträdande.

Quote

Det är inget lagkrav att vi ska hållbarhetsredovisa men vi väljer att göra det ändå. “Varför då?” kan man undra. Det är helt enkelt för att vi vill vara i framkant när det kommer till att påverka omvärlden i en positiv riktning. Återvinningsbranschen har en viktig roll att spela i Sveriges hållbarhetsarbete och därför vill vi visa att det är möjligt att driva ett företag på ett hållbart sätt.

Elin Bystedt

Senior Accountant, Wayoo