Avfallshantering och återvinning för fastigheter

Vi hjälper fastighetsägare och förvaltare att digitalisera och förenkla sin avfallshantering med hjälp av forskningsbaserad och datadriven teknologi. Med Wayoo förbättrar ni ert driftnetto, ökar hållbarhetspotentialen och får nöjdare hyresgäster.

Resan mot Zero Waste Real Estate börjar hos oss

Vi arbetar för en framtid där Zero Waste Real Estate är normen och inget avfall går till spillo.

Med Wayoo som din helhetspartner löser vi era upplevda problem idag kopplat till avfallshantering och återvinning. Vi tar ansvar för hela flödet oavsett om det är ett avfallsrum, en hel fastighet eller hela beståndet. Med oss förbättrar ni ert driftnetto, får nöjdare hyresgäster, uppfyller regulatoriska krav och gör scope 3 mätbart.

Klimatneutrala fastigheter med Wayoo

Förbättrat driftnetto

Med hjälp av vår automatiserade och datadrivna teknologi, Wayoo One, erbjuder vi en lösning som sänker era kostnader. Med hjälp av sensorer mäter vi fyllnadsgraden i era avfallskärl och hämtar endast när det behövs – Just In Time. Effekten blir sänkta direkta och indirekta kostnader och ett förbättrat driftnetto.

Nöjdare hyresgäster

Med automatiserade hämtningar slipper ni överfulla kärl och behållare som skapar missnöjda och otrygga hyresgäster. Wayoo One säkerställer att tömningar sker när det är dags, inte när det är för sent. Dessutom får ni tvättade kärl vid varje tömning vilket leder till rena och fräscha avfallsytor.

Scope 3 blir mätbart

Med våra uppkopplade sensorer och vägning får ni tillgång till data som ger er korrekt avfallsvikter så att ni slipper använda er av schablonvikter som ofta är alltför höga. På så sätt rapporterar ni korrekta vikter vilket kan leda till att ni når era ESG-mål, får högre poäng i certifieringar och mätbar riktning för er framtida avfallsstrategi.

Skräddarsydda lösningar för ert fastighetsbestånd

Som er helhetspartner kan vi hitta en lösning som passar just era mål och behov.

Vare sig det rör sig om ett avfallsrum eller kontor i en fastighet eller hela fastigheten eller ert bestånd har vi anpassade lösningar så att ni kan nå era hållbarhetsmål och certifieringar.

Se oss som en partner som hjälper er med er avfallsstrategi, samt hantering och återvinning av ert avfall. Med oss blir resan mot Smart Zero Waste Real Estate enklare.

Fler fördelar med Wayoo som din helhetspartner

Frigör tid och resurser

Med Wayoo One systemet och automatiserade hämtningar minimeras tiden som er fastighetstekniker behöver lägga på ronderingar och städning. På så sätt kan ni fokusera på det som är viktigast för er fastighet och låta oss sköta allt kopplat till er återvinning och avfallshantering.

Miljöcertifieringar och gröna hyresavtal

Wayoo samlar in värdefull statistik om fastighetens avfallsmängder och hjälper er att ta action på era avfallsflöden. Digitaliserad återvinning underlättar optimering och främjar miljöcertifieringar, gröna hyresavtal, lån och obligationer.

Minskade transporter

Tack vare vårt unika sensorsystem får vi automatiska aviseringar när era kärl är fulla och kan då hämta ert avfall Just In Time. Detta minskar antalet transporter till och från er fastighet, vilket minskar utsläppen och era hyresgäster störs inte lika ofta.

Din leverantör för hela avfallsflödet

Wayoo är en avfallspartner för er att växa med och implementera genom hela ert fastighetsbestånd. Genom att implementera vår datadrivna lösning i fastigheternas miljörum låser du upp möjligheter som såväl direkt som på sikt gynnar ert driftnetto, främjar certifieringar, stöttar i regelefterlevnad och bidrar till nöjdare hyresgäster.

Få hämtningar vid precis rätt tidpunkt

Med hjälp av en egenutvecklad lösning, som heter Wayoo One, kan vi i realtid mäta fyllnadsgraden av era avfallskärl. Våra uppkopplade sensorer går bort från hur återvinningsbranschen traditionellt arbetar idag och möjliggör en anpassning efter varje kunds verkliga behov.

Vi kallar det för Just In Time och det är precis vad det låter som- hämtningar i precis rätt tid. På så sätt undviker vi överfulla kärl eller tomma kärl som hämtas vid fel tidpunkt.

Hur kan vi hjälpa er?

Vill du höra mer om vilka lösningar vi kan erbjuda er fastighet? Oavsett om ni vill ha schemalagda eller automatiserade hämtningar med Wayoo One så hittar vi en lösning för just era behov. Hör av er så hittar vi det som passar er verksamhet allra bäst.

FAQ