Hämtning av farligt avfall

Vill du som företag eller bostadsrättsförening bli av med ditt farliga avfall på ett säkert sätt? Inga problem! Vi hämtar, transporterar och rapporterar enligt senaste regelverk.

Vi hanterar allt inom farligt avfall - från hämtning till rapportering

En ökad miljömedvetenhet har lett till en skärpt lagstiftning och högre krav på hur farligt avfall hanteras. Det som förr gick till förbränning ska idag hanteras och återanvändas eller återvinnas i största möjliga mån. Dessutom måste alla företag som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverket.

När du tar hjälp av oss för hantering av ditt farliga avfall hjälper vi till med allting, från hämtning och sortering till återvinning och rapportering. Genom att se till att ditt farliga avfall hanteras korrekt gör du både naturen och dig själv en stor tjänst.

Hantering av farligt avfall i 3 enkla steg

Visual guide step image 0

1. Kontakta oss

Kontakta oss för bortforsling av farligt avfall. Vi går igenom vilken typ av farligt avfall det gäller och hur mycket. Du får ett prisestimat att godkänna, sedan bokar vi in en tid för hämtning.

Visual guide step image 1

2. Hämtning

Vi hämtar upp ditt farliga avfall i godkända specialtransporter. Vi är utbildade och uppdaterade på det senaste regelverket och hjälper dig med all dokumentation.

Visual guide step image 2

3. Transport till återvinningscentral

Avfallet transporteras till vår återvinningscentral där vi sorterar och skickar det vidare till en specialanläggning för återvinning.

Fossilfri hantering av farligt avfall

När du tar hjälp av oss med hantering av ditt farliga avfall gör du en miljön en tjänst på mer än ett sätt. Alla fordon i vår transportflotta är märkta med Bra Miljöval – något vi är ensamma om i vår bransch – och körs på 100% fossilfria drivmedel.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Hanteringen av farligt avfall är hårdare reglerat än hantering av vanligt avfall och ställer högre krav på dokumentation och spårbarhet. I avfallsförordningen anges det att verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter till Naturvårdsverket rörande bland annat var avfallet har producerats, när och hur det transporteras bort.

När du tar hjälp av oss säkerställer vi att administrationen och rapportering sker enligt det senaste regelverket. Vi dokumenterar de uppgifter som behövs, garanterar att de är korrekta och ser till att de rapporteras in i tid och på rätt sätt.

Vad klassas som farligt avfall?

Farligt avfall är produkter som kan innehålla kemikalier eller andra ämnen som kan vara skadliga för miljön, människor eller samhället, om det inte hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Det handlar om ämnen som kan vara giftiga, explosiva, brandfarliga eller frätande. Det handlar bland annat om material som:

  • Elektronik
  • Batterier
  • Lösningsmedel
  • Målarfärg
  • Sprayfalskor
  • Brandsläckare

Så hjälper Wayoo er med farligt avfall

Behållare och kärl

Behöver du enklare behållare och kärl för tillfällig, säker förvaring av farligt avfall har vi väldesignade sorteringskärl för dina lokaler. Vi hjälper dig med vilka kärl som är bäst för din verksamhet och hur ni använder dem.

Trygga transporter

Våra transporter är anpassade för och har tillstånd att transportera farligt avfall på ett säkert sätt med minimal risk för komplikationer.

Rapportering

Vi ser till att uppgifter dokumenteras på korrekt sätt och rapporteras vidare till Naturvårdsverkets avfallsregister. Underlaget kan också användas i er egen hållbarhetsrapportering.

Wayoo - din helhetspartner inom avfall och återvinning

Wayoo är mer än en transportör av farligt avfall – vi är en helhetspartner inom återvinning. Med innovativa och tekniska lösningar står vi för framtidens avfallshantering.

Förutom farligt avfall kan vi hjälpa er med alltifrån hantering av grovavfall och sekretessmaterial till löpande hämtning av återvinning, både automatiserat och enligt fasta hämtningsscheman. Vårt mål är att se till att avfallshanteringen blir ert minsta problem, så att ni kan fokusera på annat.

Boka hämtning av farligt avfall

Behöver du hjälp med trygg och säkert bortforsling av ert farliga avfall? Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan.

FAQ