Upphandlingar

Vår upphandlingsavdelning är specialiserad på att leverera skräddarsydda och effektiva återvinningslösningar till privat och offentlig sektor.

Rätt lösning varje gång

Våra tjänster är utformade för att matcha specifika behov hos varje kund och myndighet, oavsett om det gäller storstadsregioner eller mindre kommunala kontor. 

Med lång erfarenhet av både traditionella och automatiserade lösningar, strävar vi alltid efter att överträffa upphandlande parters och myndigheters förväntningar.

Våra system är skalbara och kan enkelt anpassas efter växande behov och förändrade förutsättningar hos den berörda verksamheten.

Wayoo = branschkunskap + teknologisk innovation

Vill du ha en automatiserad återvinningsprocess som förenklar hela flödet, levererar korrekt statistik och dessutom är 100% fossilfri, då är Wayoo rätt partner.

Med en plattform för sensorstyrda och automatiserade hämtningar och avfallshantering, säkerställer vi just-in-time hämtningar som minimerar driftkostnader och optimerar resursanvändningen. 

Våra lösningar inkluderar avancerade kompostmaskiner och sensorer, vilket bidrar till högre återvinningsgrad, riktig statistik och lägre miljöpåverkan. 

Mätning och rapportering

Med Wayoo får du detaljerad datainsamling och rapportering som möjliggör effektiv övervakning av avfallsmängder, fyllnadsgrad, vikt och scope-3 utsläpp. 

Datan hjälper inte bara våra kunder att övervaka sin avfallshantering, utan också att rapportera framsteg mot sina miljömål på ett transparent och tillförlitligt sätt. Dessutom möjliggör korrekt data optimering av hela avfallsflödet. 

Kostnadseffektivitet och miljöansvar

Genom att optimera hämtningsscheman för avfallshantering minskar du både de direkta och indirekta kostnaderna samtidigt som du förbättrar effektiviteten för avfallshanteringen. 

Vårt engagemang för miljön och fossilfrihet reflekteras i en strävan att ständigt minska klimatavtrycket och främja cirkulär ekonomi. 

Stöd och utbildning

Vi erbjuder regelbunden utbildning och stöd till personal inom kommunen eller myndigheten för att säkerställa att de är fullt utrustade för att hantera de system och processer vi implementerar. 

Genom seminarier och workshops håller vi våra kunder uppdaterade om de senaste trenderna och teknologierna inom avfallshantering. 

Vill ni veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hittar rätt lösning, oavsett vilken typ av verksamhet eller myndighet som behöver hjälp.

FAQ