Wayoo One: Automatiserad och datadriven avfallshantering i fastigheter

Framtidens avfallshantering är digital, datadriven och automatiserad. Den gör din vardag enklare, bidrar till era hållbarhetsmål och frigör tid för de som jobbar i fastigheten.

Varför Wayoo One?

Med hjälp av forskningsbaserad, datadriven och automatiserad teknik installerar vi sensorer i ert avfallsrum som mäter fyllnadsgraden i era kärl så att vi kan hämta och återvinna avfallet Just In Time, alltså när det är dags. Detta förbättrar ert driftnetto, gör hyresgästerna nöjdare och bidrar till er resa mot klimatneutrala fastigheter.

Studier ledde oss till Wayoo One

Kärl som hämtas vid fel tidpunkt

Avfallsbranschen med sina manuella hämtningsscheman är inte anpassad efter fastigheters verkliga behov. Det leder ofta till överfulla miljörum, för dyra lösningar och missnöjda boenden och hyresgäster. Därför bestämde vi oss för att utföra en längre studie för att se hur vi kunde förbättra hela flödet. Våra slutsatser bekräftade att det behövdes en ny lösning som var 100% anpassad efter fastigheters verkliga behov. Här är några av resultaten vi kom fram till som sedan ledde till att vi utvecklade vårt automatiserade och datadrivna system- Wayoo One.

0

%

Andel kärl som töms för sent

29%

Andel kärl som töms för tidigt

56%

Rum med avfall på golvet

57%

Besökare missnöjda med renligheten

49%

Studier ledde oss till Wayoo One

Avfallsbranschen med sina manuella hämtningsscheman är inte anpassad efter fastigheters verkliga behov. Det leder ofta till överfulla miljörum, för dyra lösningar och missnöjda boenden och hyresgäster. Därför bestämde vi oss för att utföra en längre studie för att se hur vi kunde förbättra hela flödet. Våra slutsatser bekräftade att det behövdes en ny lösning som var 100% anpassad efter fastigheters verkliga behov. Här är några av resultaten vi kom fram till som sedan ledde till att vi utvecklade vårt automatiserade och datadrivna system- Wayoo One.

Kärl som hämtas vid fel tidpunkt

85 %

Andel kärl som töms för sent

29%

Andel kärl som töms för tidigt

56%

Rum med avfall på golvet

57%

Besökare missnöjda med renligheten

49%

Så här enkelt kommer ni igång med Wayoo One

Visual guide step image 0

Steg 1 - Behovsanalys

Vi går noggrant igenom er nuvarande situation, era kostnader samt hämtningsfrekvenser och mäter avfallsrummet. Inom några dagar levererar vi ett optimerat förslag som vi går igenom tillsammans med er.

Visual guide step image 1

Steg 2 - Installation

När vi är överens börjar det roliga. Våra installatör kommer till er fastighet och installerar vårt Wayoo One modulsystem, kalibrerar sensorerna och sätter upp tydlig skyltning så att det blir lätt att sortera rätt.

Visual guide step image 2

Steg 3 - Automatiserade hämtningar

Våra sensorer mäter av era kärls fyllnadsgrad i realtid och skickar en avisering till våra förare som kommer och tömmer kärlen när det är dags.

Visual guide step image 3

Steg 4 - Data och statistik

Vid önskemål delar vi, med bestämd frekvens, statistik kopplat till avfallet som vi hämtat i er fastighet så att ni kan rapportera in korrekt data i er hållbarhetsrapport.

Vi tar hand om allt

Just in time hämtningar

Oroa dig inte för överfulla kärl. Vi hämtar ert sorterade material vid precis rätt tidpunkt, varje gång.

Service av hårdvara

Teknikstrul? Det fixar vi innan du ens har märkt det. Vi garanterar att er tjänst fungerar 24 timmar om dygnet.

Löpande uppdateringar av mjukvaran

Med vår molnbaserade uppkoppling säkerställer vi att mjukvaran förblir online och att nya uppdateringar sker automatiskt.

Våra moduler är tillverkade av 100% återvunnet material

För att minska produktionen av jungfrumaterial tillverkar vi våra modulsystem av ett material som heter EKOPLY, som är tillverkat av 100% återvunnet plastmaterial. Detta är ett material som normalt hamnar på förbränning och därmed slutar sin livslängd.

Materialets egenskaper liknar plywood, men är desto mer hållbart. Wayoo One-modulerna har en betydligt längre livslängd och tål vatten, fukt och kommer aldrig att ruttna som trämaterial kan göra.

På grund av att vi använder oss av återvunnet material kan det förekomma viss färgskillnad i våra moduler, men aldrig så att det kommer att störa den visuella upplevelsen.

Låt oss hjälpa dig komma igång!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort. Tillsammans ser vi över ert nuläge och era behov och berättar mer ingående om hur Wayoo One kan hjälpa er effektivisera er avfallshantering och bli en mer hållbar fastighet.

FAQ