Miljörum

Att kunna erbjuda ett fräscht och rent miljörum blir allt viktigare. Rätt typ av sorteringskärl, tydlig skyltning och fungerande hämtningar gör det både enklare och trevligare att återvinna samtidigt som det också kan bidra till sänkta avfallskostnader för dig som fastighetsägare. Kontakta oss på Wayoo om du vill veta mer.

Fräschare miljörum och tystare hämtningar

En av de största utmaningarna för en fastighetsägare idag är att hålla miljörummen rena och fräscha. Överfulla sorteringskärl och felsorterat material leder oundvikligen till ett ofräscht miljörum som ingen vill gå in i. När kärlen sedan hämtas finns det ofta risk för höga ljud i samband med att kärlen töms, något som både irriterar och stör boende och hyresgäster. Men så här behöver det inte vara.

Med Wayoo som avfallspartner får ni en aktör som inte bara hämtar sopor, vi hjälper till att skapa och underhålla ett fräschare miljörum. Vi tar ansvar för att ställa ut och märka upp de återvinningskärl som ni behöver. Men det som verkligen utmärker oss är våra hämtningar. När vi kommer för att hämta ert avfall nöjer vi oss inte med att tömma er kärl. Vi tar dem med oss och ersätter dem med nya nytvättade kärl. Ni får tystare hämtningar samtidigt om ni slipper problemet med smutsiga soptunnor och sorteringskärl.

Flexibla lösningar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Varje bostadsrättsförening och fastighet är unika med sina specifika utmaningar och förutsättningar. Som er helhetspartner inom avfallshantering är vi flexibla och anpassar vår lösning efter vad som gör störst nytta hos er. Oavsett om det handlar om att uppnå era hållbarhetsmål, sänka avfallskostnader eller utöka miljörummet med fler fraktioner kan vi hjälpas åt. Vilket lösning är bäst för er verksamhet?

Sänk dina kostnader samtidigt som du gör klimatet en tjänst

Med Wayoo som partner har ni möjlighet att sänka era avfallskostnader och samtidigt främja ert eget hållbarhetsarbete. Med vår datadrivna teknologi får ni avfallsdata och insikter att använda för att optimera och förbättra ert hållbarhetsarbete.

Färre transporter

Med Wayoo One får vi reda på exakt när det är dags att hämta era sorteringskärl och vi undviker onödiga hämtningar. Vi bidrar till att sänka utsläpp och ni slipper betala för transporter med halvfulla kärl.

Resurseffektivisering

Med vår lösning blir det enklare att hålla miljörummen rena och fräscha. Kombinera det med effektiviserade hämtningar och ni får möjligheten att lägga era resurser på annat. Ni kan lägga mindre tid på att inspektera och städa soprummen och istället fokusera på annat i er verksamhet.

Värdefulla insikter

Med sensorteknik samlar vi in värdefull data och statistik om era avfallsmönster. Detta kan ge er insikter att agera på som kan vara till nytta för ert hållbarhetsarbete.

Därför ska du välja Wayoo

Tystare hämtningar

När våra chaufförer kommer för att hämta er återvinning tar vi kärlen med oss och ersätter dessa med nya, rena återvinningskärl. På så sätt slipper ni höra skramlande glas och andra höga ljud under tidiga mornar.

Effektivare hämtningar

Wayoo hanterar och hämtar alla typer av återvinningsbart material. Från wellpapp och plast till elavfall, farligt avfall och matavfall. Har ni grovavfall eller sekretessmaterial ni behöver hantera kan vi hjälpa er med det också.

Klimatsmartare hämtningar

Med Wayoo One hämtar vi ert avfall Just In Time – precis när det behövs – och undviker körningar i onödan. Dessutom har vi en fordonsflotta där samtliga bilar körs på 100% fossilfritt bränsle. Med vår lösning minskar ni både mängden avfall och miljöpåverkan.

Så går det till

Steg 1 - Behovsanalys

Kontakta oss om ni är intresserade av att förbättra ert miljörum och avfallshantering. Tillsammans gå vi igenom era förutsättningar och behov.

Steg 2 - Val av lösning

Vi anpassar vår lösning efter era behov och förutsättningar. Med Wayoo One hämtar vi ert avfall Just In Time, när kärlen är fulla. Om ett fast schema passar bättre kommer vi tillsammans överens om när och hur ofta.

Steg 3 - Återvinningskärl och skyltning

När vi har kommit överens om vilka fraktioner som ska hämtas är det dags för oss att placera ut sorteringskärl i ert miljörum. Våra medarbetare märker noga upp varje fraktion så det blir enkelt för er att sortera rätt.

Steg 4 - Ni återvinner, vi hämtar

När alltid är på plats behöver ni bara tänka på att sortera, resten sköter vi. När Wayoo One säger till att det är dags för tömning kommer vi och hämtar. Om vi kör på fast schema kommer vi enligt det vi kommit överens om.

Rätt kärl och tydligare skyltning

Hur väl källsorteringen fungerar beror till stor del på hur enkelt det är att hitta rätt sorteringskärl. Om det är enkelt att sortera sköt det ofta bättre vilket bidrar till både lägre kostnader och ett renare miljörum. Att ha rätt sorteringskärl, både typ av kärl och rätt storlek samt att dessa är tydligt märkta kan vara skillnaden på ett bra och ett mindre bra miljörum.

När vi har identifierat era förutsättningar och vilka fraktioner ni vill återvinna gör vi en bedömning över vilka och hur många sorteringskärl ni är i behov av i ert soprum. När vi sedan ställer ut sorteringskärlen arrangerar vi dessa på ett logiskt och naturligt vis som gör det enkelt för er att återvinna. Alla kärl märks upp med tydliga och pedagogiska skyltar som visar vilket material som ska slängas var.

Vad kan slängas i ett miljörum?

Vilka fraktioner som ska slängas i ett miljörum bestämmer du i stor utsträckning själv. Sedan 1 januari 2024 är det lag på att man ska kunna slänga rest- och matavfall men för fastigheter och bostadsrättsföreningar är det uppskattat att kunna erbjuda fler sorteringsmöjligheter. 2027 blir det dessutom krav på att fastighetsägare ska erbjuda sortering och insamling av förpackningar inne i fastigheten. Det vill säga att du som boende inte ska behöva uppsöka en allmän återvinningsstation.

Wayoo hämtar och återvinner alla typer av fraktioner från plast till batterier. Vid städdagar och större rensningar tar vi till och med hand om grovsoporna. Vi är en helhetspartner som hjälper er med allt inom återvinning.

Material vi bland annat återvinner:

  • Pappersförpackningar
  • Wellpapp
  • Plastförpackningar
  • Glasförpackningar
  • Elavfall
  • Batterier
  • Ljuskällor
  • Farligt avfall
  • Grovsopor
  • Metallförpackningar

Tips för att skapa ett trevligare miljörum

Ett trevligt miljörum uppskattas både av användarna och av chaufförerna som kommer och hämtar avfallet. Ett välplanerat soprum gör det enklare att hålla rent och sortera rätt, något som både klimatet och ni tjänar på. Om ni fungerar på att bygga ett nytt eller renovera miljörummet finns det några saker ni kan tänka på.

Gör miljörummet tryggt och tillgängligt för alla

Ett bra miljörum är ett miljörum som är enkelt att besöka för de som ska använda det och som känns tryggt. Gör det lättillgängligt för alla genom att undvika trösklar i dörren och välj en bred entré. Bra ventilation skapar en fräschare känsla och bidrar till att hålla flugor och skadedjur borta. Investera också i bra belysning och stora fönster. Det gör det enklare att hitta rätt sorteringskärl men framförallt bidrar det till en tryggare miljö. Speciellt under sena kvällar och mörkare årstider.

Tänk på hur ni placerar kärlen

Genom att placera ut sorteringskärlen på ett logiskt sätt underlättar ni för användarna och säkerställer att avfallet sorteras rätt. Om ni placerar stora och små sorteringskärl för sig blir det enklare att komma åt. Det vanligaste avfallet, till exempel matavfall, papper- och plastförpackningar ska stå närmast dörren och det som slängs mindre frekvent kan placeras längre in.

Gör det enkelt att hämta och tömma sorteringskärlen

Precis som en större entré utan trösklar underlättar för de som ska använda miljörummet blir det även enklare att hämta sorteringskärlen. Tänk även på området runt entrén till soprummet. Om det går att köra fram med bil så nära som möjligt går hämtningen både fortare och smidigare.

Få förslag på ett fungerande och fräscht miljörum

Vi har mer än 12 års erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastigheter med återvinningslösningar för miljörum, och tar gärna fram ett förslag åt dig. Skicka in en förfrågan så hör vi av oss inom kort.

Vanliga frågor om miljörum