Nyhet

3 min läsning

5 frågor att ställa din återvinningsleverantör innan kontrakt

Det finns flera viktiga delar när det kommer till kvalitetssäkring av inköp. Dels så handlar det om att vara tydlig med leverantören kring vad man vill ha; vad anser du vara kvalitet i just det här specifika fallet? Bara det kan vara nog så svårt. En annan del är att välja en leverantör som också har kompetens att producera det du efterfrågar, samt att sedan följa upp och utvärdera leveransen.

Men redan i urvalsprocessen, och definitivt innan du skriver på ett kontrakt med en återvinningsleverantör, så finns det ett par frågor du som inköpare bör ställa för att ett samarbete ens ska vara aktuellt. Här är 5 saker du ska ta upp med din blivande återvinningsleverantör innan ni tecknar avtal.

1. Är ni certifierade enligt ISO 9001?

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser i ett företag eller organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftstörningar. Systemet beskriver hur du ständigt kan förbättra och justera i din verksamhet för att möta kundernas behov och det är ett vanligt förekommande krav vid större upphandlingar. Det finns exempel på att företag säger att de är ISO-certifierad fast de i själva verket inte är det. Men det finns sätt att säkerställa det. Här listas alla certifierade företag och organisationer och informationen uppdateras i realtid.

2. Har ni alla tillstånd som krävs?

För att få transportera och lagra återvinningsresurser (eller “avfall” som det heter i dagligt tal) så krävs det tillstånd från Länsstyrelsen och kommun. Dessa tillstånd skall din leverantör kunna uppvisa på din anmodan.

Tillstånden de bör ha är:

  • Tillstånd för transport av avfall (Länsstyrelsen)
  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet (Kommunen)
  • Trafiktillstånd, även kallat yrkestrafiktillstånd

Om dessa tillstånd inte finns på plats så kan det vara en god idé att fortsätta leta efter någon leverantör som har dem.

3. Jobbar ni miljömedvetet?

Det är inte ovanligt att se långa utläggningar om ett företags miljö- & hållbarhetsarbete, men hur vet du att det verkligen är på riktigt och inte bara marknadsteamets ord? Internt på Wayoo brukar vi skämtsamt säga att första frågan att ställa till säljaren/representanten vid ett leverantörsmöte är “hur tog du dig hit?”. Att en leverantör “lever som man lär” säger en hel del om dess verksamhet.

Vi strävar efter att våra leverantörer skall ha 3:e parts granskningar – På så sätt kan vi känna oss tryggare med att leverantören inte bara gömmer sig bakom en ”fin” text om miljö på en hemsida. Därför har vi en rad aktörer som utför granskningar på oss själva – dels lagstadgade såsom kommun och länsstyrelsen, men även självvalda så som:

Här kan du läsa mer om de olika miljömärkningarna och vad de betyder

4. Tillhör ni någon branschorganisation?

Att anlita ett företag som är medlem i en branschorganisation innebär inte per automatik att du kan vara trygg som kund, långt ifrån! Men faktum är att de bolag i återvinningsbranschen som den senaste tiden har varit föremål för “skandaler” inte har varit medlemmar i branschorganisationen för återvinningsföretag – Återvinningsindustrierna.

Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

5. Skatteverket

När du ska anlita ett företag är det viktigt att du först kontrollerar företagets uppgifter hos Skatteverket. På så sätt minskar du risken att du anlitar ett oseriöst företag eller- i värsta fall- åka på skattesmällar.

Det du ska kontrollera är att företaget:

  • är godkänt för F-skatt – Är företaget inte godkänt är du skyldig att göra skatteavdrag
  • är registrerat för moms – Företag som säljer momspliktiga varor eller tjänster ska vara momsregistrerade
  • är registrerad arbetsgivare – Företag som betalar ut ersättning för arbete i Sverige ska vara registrerad för moms
  • att de betalar rimliga arbetsgivaravgifter – Varje månad ska företag registrera arbetsgivaravgifter. Kontrollera om de registrerade arbetsgivaravgifterna är rimliga utifrån företagets storlek för att undvika svartarbete

Dessa saker kontrolleras väldigt enkelt på denna länk: Hämta företagsinformation | Skatteverket.