Våra certifieringar

De märkningar och certifieringar vi har bär vi med stolthet. Det är ett kvitto på att vi bedriver vår verksamhet enligt de rimligt hårda krav som ställs på vår bransch. Här hittar du Wayoos certifikat.

Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens miljömärkning

Wayoo har licens för Bra Miljöval sedan 1 januari 2015 och det är vi fortsatt ensamma om inom återvinningsbranschen.

Vår ambition är att inspirera vår bransch att ställa om till fossilfri fordonsflotta. Det gör vi genom att vara en förebild och få fler kunder att välja Wayoo, det enda 100% fossilfria alternativet bland återvinningsleverantörer..

Du som väljer tjänster och produkter märkta med Bra Miljöval bidrar bland annat till mindre miljöfarliga utsläpp, ett rikare växt- och djurliv, effektivare resursanvändning.

ISO 9001 och 14001

Wayoo är miljö- och kvalitetscertifierade med ISO 9001 och 14001. Vår verksamhet granskas årligen av en tredje part för att säkerställa att vår verksamhet fortsatt uppfyller de krav som ligger till grund för respektive certifiering.

ISO 9001 är en internationell standard för fastställande av kvalitetsledning. Syftet med certifieringen är att agera stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem. ISO 14001 är ett miljöledningssystem och är precis som ISO 9001 av internationell standard. Denna standard vägleder oss som företag i att säkerställa krav- och lagefterlevnad utifrån ett miljöperspektiv.

Kontakta oss

Har du en fråga till oss eller vill veta mer om vad vi kan göra för dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss.