Återvinningstjänster för bostadsrättsföreningar

Rätt förutsättningar är nyckeln till en fungerande återvinning i din bostadsrättsförening. En vill ha ett rent miljörum med tydligt uppmärkta insamlingskärl. Med våra helhetslösningar blir återvinningen i er bostadsrättsförening enkel, fräsch och mätbar.

Skräddarsydd återvinning för er bostadsrättsförening

Som bostadsrättsförening har ni ett ansvar för hur avfallshanteringen sköts i er förening. Rätt lösning, anpassad efter just er situation, kan innebära stora kostnadsbesparingar och en trevligare boendemiljö samtidigt som ni gör miljön en tjänst. Varje bostadsrättsförening är unik och en lösning som passar en förening är nödvändigtvis inte rätt för en annan. Just därför erbjuder vi på Wayoo en skräddarsydd återvinningslösning anpassad efter just era förutsättningar.

Vi analyserar er fastighets behov och presenterar en återvinningslösning som är både lättillgänglig och enkel att använda för alla boende. På så sätt kan vi optimera antalet hämtningar och undvika både onödiga körningar och överfulla sorteringskärl. Med hjälp av tydliga instruktioner och välmarkerade återvinningsbehållare ser vi till att återvinningen blir en enkel del av vardagen.

Visual guide step image 0

Steg 1 - Behovsanalys

Om ni är intresserade av att förbättra och utveckla återvinningen i er BRF - ta då kontakt med oss. Tillsammans går vi igenom vilka förutsättningar och behov ni har i er förening.

Visual guide step image 1

Steg 2 - Automatiserad hämtning eller fast schema

Beroende på vilka förutsättningar och behov ni har tar vi fram den lösning som passar er bäst. Automatiserad hämtning eller fast schema. Ska vi hämta er återvinning efter ett fast schema bestämmer vi när och hur ofta i det här skedet.

Visual guide step image 2

Steg 3 -Placering och uppmärkning av sorteringskärl

Vi placerar ut de sorteringskärl vi har kommit överens om att ni behöver. Hur många och av vilken typ baseras på just ert behov. Våra medarbetare märker upp alla kärl så det blir enkelt för er att sortera.

Visual guide step image 3

Steg 4 -Ni sorterar, vi hämtar

När allting är installerat och klart behöver ni inte göra mer än sortera avfallet i rätt kärl. Vi hämtar ert avfall enligt det schema vi tillsammans har kommit överens om, eller när det automatiska systemet säger till att det är dags för hämtning.

Nöjdare boende med hållbar återvinning

Smutsiga miljörum och överfulla sorteringskärl är tyvärr vanligt förekommande och något som väcker både missnöje och irritation hos de boende. Att implementera effektiva återvinningstjänster för bostadsrättsföreningar är en avgörande del i att främja en hållbar och trivsam boendemiljö. När miljörummen är rena och sorteringskärlen tydligt uppmärkta är det både enklare och roligare att källsortera och återvinna. Ingen tycker om att gå in i ett miljörum som är smutsigt och luktar illa.

Vi arbetar datadrivet med att ta fram den optimala lösningen för varje situation. Genom att effektivisera våra hämtningsrutiner hjälper vi er hålla nere era kostnader samtidigt som vi säkerställer att miljörummen hålls rena och fräscha.

Minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader

Som återvinningsleverantör förstår vi betydelsen av att tillhandahålla lösningar som är både miljövänliga och kostnadseffektiva. Med vår lösning bidrar ni till att minska mängden avfall och miljöpåverkan. Vi anpassar och optimerar kontinuerligt våra hämtningar efter ert faktiska behov. På så sätt undviker vi onödiga körningar och hämtning av halvfulla kärl.

Vi gör vad vi kan för att skapa en så grön avfallshantering som möjligt. Som enda bolag i branschen har vi en transportflotta märkt med Bra Miljöval. Vi optimerar våra rutter och hämtningsfrekvens och när vi hämtar er återvinning gör vi det i bilar som körs på 100% fossilfritt bränsle. När hämtningen är slutförd tar vi sedan även ansvar för återvinningen. Alla fraktioner transporteras till vår egen återvinningscentral där vi själva tar hand om allt material och ser till att det som kan återvinnas, återvinns.

Tre fördelar för er BRF

En bättre upplevelse

Med vår helhetslösning och service får ni som bor i föreningen en trevligare och mer hållbar återvinningsupplevelse.

Rentvättade kärl

Fräscha kärl håller ohyra och dålig lukt borta. Istället för att tömma kärlen vid hämtning, byter vi ut dina smutsiga kärl.

Tystare hämtningar

Inga kärl töms på plats. Vi tar med oss era fulla kärl och tömmer dem på vår anläggning, så att du kan få lugn och ro.

Tydlig källsortering i er BRF

En vanlig orsak till att källsorteringen inte fungerar är otydliga sorteringskärl. Det är frustrerande när det inte tydligt framgår vilka kärl som ska användas eller när det saknas behållare för en viss typ av material. Detta leder ofta till att fraktioner slängs i fel sorteringskärl eller, i värsta fall, att det inte återvinns utan slängs med hushållssoporna. En tydlig uppmärkning av kärlen är en förutsättning för en effektiv och korrekt källsortering i er bostadsrättsförening.

Vi på Wayoo har kärl för alla typer av material som kan återvinnas och vi hjälper till med att både placera ut och märka upp alla kärl. När ni tar hjälp av oss med er avfallshantering tar vi ansvar för att rätt kärl placeras ut i era miljörum, på sina rätta platser. Vi ser även till att alla kärl är tydligt och pedagogiskt uppmärkta så det är enkelt för era medlemmar att källsortera rätt fraktioner i rätt behållare.

Vi hämtar alla typer av fraktioner – även elavfall

Vi hjälper er med en helhetslösning för er återvinning och tar hand om alla typer av fraktioner. Tillsammans med oss kan ni erbjuda era boende en bekväm och enkel återvinningslösning, från plast och papper till batterier och matrester. Vi kan även hjälpa er med att ta hand om grovsoporna den dagen ni ska göra en rensning i förråden.

Material som vi återvinner:

  • Pappersförpackningar
  • Wellpapp
  • Plastförpackningar
  • Glasförpackningar
  • Elavfall
  • Batterier
  • Ljuskällor
  • Farligt avfall
  • Grovsopor
  • Metallförpackningar

Få hämtning vid precis rätt tidpunkt

Med vår nya lösning, Wayoo One, kan vi med hjälp av sensorer mäta fyllnadsgraden av era kärl i realtid. Detta innebär att vi kommer och byter ut fulla kärl mot rena, nytvättade kärl, när det är dags. Vi kallar det Just In Time.

Med Wayoo One slipper ni överfulla kärl och hämtningar av tomma kärl som schemalagda hämtningar ofta innebär. Ni behöver inte heller tänka på att beställa extra hämtningar eller minska på frekvensen under perioder då ni slänger mindre återvinning. Systemet sköter det här åt er. Under perioder med mer avfall kommer vi oftare och under lugnare perioder kommer vi mer sällan- en 100% skräddarsydd och automatiserad lösning för just era behov.

Kundcitat

Quote

Bra service, går snabbt att få extra tömning eller justera fraktioner.

Paula Wallenius

BRF Backsippan, Sollentuna

Kundcitat

Quote

Lätta att ha och göra med och kundtjänst har ett trevligt bemötande.

Lina

BRF Almsätra, Åkersberga

Insamling av förpackningar

Den 1 januari 2024 övertog kommunerna ansvaret för insamling av hushållens förpackningar. De nya reglerna innebär bland annat att man som BRF eller boendefastighet behöver välja en av kommunen godkänd leverantör för insamling av föreningens eller fastighetens förpackningar.

Wayoo är godkänd aktör i Stockholms kommun genom Stockholm Vatten och Avfall samt i alla SÖRABs kommuner och vi rekommenderar gärna en passande lösning för er inom dessa områden.

Hur kan vi hjälpa er?

Vill du höra mer om vilka lösningar vi kan erbjuda er BRF? Oavsett om ni vill ha schemalagda eller automatiserade hämtningar med Wayoo One så hittar vi en lösning för just era behov. Hör av er så hittar vi det som passar er bostadsrättsförening allra bäst.

FAQ