Nyhet

3 min läsning

Avfallsrapportering för företag

Den nya avfallsförordningen från 2020 innebär betydande förändringar för företag i alla storlekar och sektorer. Från elektronik till kemikalier - många verksamheter påverkas av kraven på ökad återvinning och rapportering av avfall. Läs vidare för att förstå hur din verksamhet påverkas och vilka åtgärder du kan vidta för att hantera rapporteringskraven på bästa sätt.

2018 beslutade Europeiska unionens råd om revideringar i avfallslagstiftningen. Målet är en bättre hantering av avfall men även att öka återvinningsgraden samt återanvändning av avfallet. De nya reglerna anges i en ny avfallsförordning (2020:614) och föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2020:5) beskriver detaljerna kring de uppgifter som ska antecknas och sedan rapporteras.

Vem påverkar den nya avfallsförordningen?

Man skulle kunna tro att de nya återvinningskraven främst påverkar kommuner och stora företag eller fabriker, men uppskattningsvis berörs en miljon företag på ett eller annat sätt.

Men de flesta verksamheter*, från stora producenter eller fastighetsägaren till den lilla skönhetssalongen på hörnet, förbrukar material som ska återvinnas. Exempel på sådant material som omfattas är:

  • elektronik
  • ljuskällor
  • batterier
  • oljor
  • olika typer av kemikalier

Om det dessutom klassas som “farligt avfall” ska det även rapporteras på rätt sätt till Naturvårdsverkets avfallsregister. Och det är själva avfallsrapporteringen som är den stora skillnaden.

*Alla verksamheter som producerar farligt avfall, transporterar farligt avfall, tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet, mäklar eller handlar med farligt avfall,behandlar farligt avfall.

Avfallsförordningen företag

Tidigare har uppgifter kring avfallshantering antecknats och lagrats hos respektive företag eller verksamhet, för att sedan kunna uppvisas på begäran av myndighet. Men i och med att förordningen har trätt i kraft så ska avfallsrapportering nu ske löpande direkt till Naturvårdsverket i samband med transport. Vad och när du ska rapportera beror på vilken roll i avfallskedjan du har.

Vad behöver du som verksamhetsledare göra?

Rent konkret så har du som företagare eller verksamhetsledare två olika alternativ. Antingen så kan ni sköta rapporteringen på egen hand eller så kan du anlita ett ombud. Om du vill sköta processen på egen hand, tex om ni är ett litet företag, så finns det ett par saker du kan göra själv för att underlätta.

Avfallsrapportera själv

  1. Läs noga på kring hur rapporteringen går till samt vilka uppgifter som krävs för att undvika misstag som kan kosta dig i slutändan.
  2. Sätt upp en process kring rapportering, beskriv i ett dokument som är tillgängligt för alla eventuella inblandade. Tydliggör även eventuella ansvarsområden och specificera vem som gör vad och var. (Det är lätt att en utsedd “någon” missar någonting.)
  3. Skapa mallar för en enklare hantering – ange standardfält för det som ska rapporteras in; kod, mängd, vikt, tidpunkt osv. Det finns även verktyg såsom appar som kan underlätta den digitala rapporteringen.

Anlita ett ombud

Ett företag med flera olika typer av avfall eller som behöver hantera en större mängd kan spara enormt mycket tid genom att anlita ett ombud. Inte bara slipper du tänka på saker som mallar och transportkedjor, du kan även känna dig trygg med att de har koll på vad som gäller. Ofta så kan en återvinningspartner ta hand om både insamlingen och själva rapporteringen åt er. Se bara till att du väljer en trygg leverantör med ert och miljöns bästa i fokus. Kontakta gärna oss på Office Recycling för mer information.

Om du av någon anledning (trots att du just nu är inne på vår sida) överväger andra leverantörer, så rekommenderar vi att du läser de här artiklarna;