Nyhet

4 min läsning

Framtidens kontor är ett Zero Waste Office

Välkommen till Zero Waste Office, där varje liten resurs ses som en möjlighet snarare än avfall. Vi utforskar hur ett kontor kan bli mer hållbart genom att minska restavfall och främja återvinning och återanvändning. Lär dig hur du kan minska avfallsmängderna på kontoret och uppnå ett Zero Waste Office med hjälp av Wayoos produkter och tjänster för återvinning och hållbarhet. Ta det första steget mot en mer hållbar framtid genom att boka ett möte med oss idag!

Föreställ dig ett kontor där var enskild avfallstyp som uppstår under arbetsdagen ses som en värdefull resurs. En resurs som absolut inte får försakas och er gå till spillo. Varje pappershandduk, mjölkförpackning, pantburk, kontorspapper och äppelskrutt separeras och sorteras rätt i dedikerade källsorteringskärl. Resursen hämtas och körs till ett resurscenter för att sedan återvinnas och bli till nya produkter, förpackningar eller biogas.

Zero Waste Office är en kontorsmiljö som strävar efter att minska eller helt eliminera mängden avfall genom att fokusera på att återanvända och återvinna resurser samt främja minskad konsumtion. På det här kontoret tänker man på hela livscykeln av produkterna som används, allt från inköp till när och hur man ska slänga dessa. Ja, här är varje resurs värdefull och var enskild pappershandduk, mjölkförpackning, pantburk, kontorspapper och äppelskrutt sorteras rätt. Målet är att skapa en mer hållbar och resurseffektiv ekonomi som minskar miljöpåverkan och skapar en positiv samhällseffekt, det vill säga en cirkulär ekonomi.

Restavfall

Restavfall är avfall som återstår efter att återvinningsbart material sorterats ut. Det är avfall som inte kan återvinnas eller behandlas på annat sätt och därför måste slängas på soptippen eller brännas på avfallsförbränningsanläggningar. Restavfall kan inkludera exempelvis plastförpackningar som inte går att återvinna, porslin, textilier och sanitetsavfall. I vissa kommuner slängs även matavfallet i hushållssoporna – detta är dock ett minne blott efter årsskiftet då matavfallsobligatoriet träder i kraft på risknivå.

Enligt siffror från Avfall Sverige behandlades hela 475 kg/person eller totalt drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushåll och företag med hushållsliknande avfall i Sverige under 2021. Det är en ökning sedan 2020 och är en trend som återkommer vid högkonjunktur. När konsumtionen ökar så ökar även avfallsmängderna.

Vilka problem kan uppstå vid felhantering av restavfall?

  • Miljöskador: Restavfall som inte hanteras på rätt sätt kan leda till allvarliga miljöproblem. Till exempel kan avfall som innehåller farliga kemikalier och giftiga ämnen läcka ut i marken och förorena vattenkällor, vilket kan skada både människor och djur.
  • Hälsoproblem: Om restavfallet inte hanteras på ett säkert sätt kan det leda till hälsoproblem för människor. Avfall kan sprida sjukdomar och locka till sig skadedjur som kan överföra sjukdomar till människor.
  • Resursförbrukning: Tillverkningen och användningen av restavfall kräver användning av resurser såsom energi, råmaterial och vatten. Om restavfallet inte återvinns eller återanvänds innebär det en onödig förlust av dessa resurser.

Genom att minska mängden restavfall och öka återvinning av material kan vi minska negativ miljöpåverkan och främja hållbar utveckling.

Hur kan man minska restavfall på företaget och uppnå ett Zero Waste Office?

Genom att anta en zero waste-strategi på kontoret kan man minska kostnader, öka effektiviteten och samtidigt minska miljöpåverkan. Precis som vi berättade innan är ett Zero Waste Office ett kontor där alla anstränger sig för att minska mängden avfall. Målet är att så lite som möjligt hamnar i soporna och att allt som inte kan återanvändas eller återvinnas tas om hand om på ett hållbart sätt.

För att uppnå detta kan man exempelvis:

  1. Införa ett sorteringssystem och kärl för återvinning av material som pappersförpackningar, plast, glas, metall och organiskt avfall. För att lösningen ska vara komplett bör behållare finnas för allt det material som uppstår på din arbetsplats.
  2. Välja miljövänliga alternativ som energisnåla ljuskällor, solenergi och återvunnet material vid inköp av kontorsutrustning.
  3. Införa en policy kring pappershantering för att minska pappersanvändningen.
  4. Informera personalen om hur man ska hantera avfall på rätt sätt.
  5. Om möjligt, återvinn direkt på kontoret (tex med vår helautomatiserade kompostmaskin)

Hur kan Wayoo hjälpa er till ett Zero Waste Office?

Wayoo erbjuder flera produkter och tjänster som hjälper till med återvinning av material som används på kontoret, exempelvis papper, plast, glas och metall just för att minska avfallsmängderna och uppnå ett Zero Waste Office.

Vi erbjuder en helhetslösning för varje kontor och har produkter som återvinner olika typer av förpackningar samt matavfall. Med hjälp av vår helautomatiserade kompostmaskin omvandlar ni matavfall till näringsrik jord direkt på kontoret. Vi har även en tjänst för pappershanddukar, Tork PaperCircle, som är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar.

Då vi erbjuder produkter för matavfall samt hantering av pappershanddukar av märket Tork kan vi hjälpa våra kunder att ta bort fler återvinningsbara material från hushållssoporna.

Källsorteringskärlen vi har behöver inte ta mycket plats och vi hjälper er att hitta en design och funktion som passar in på ert kontor. Vi har möbler och kärl av olika storlekar och former. Se alla våra produkter här.

Fossilfri återvinning

Vi tillhandahåller en miljövänlig lösning för återvinning utan utsläpp från olja och fossila bränslen. Vi skapar förutsättningar för klimateffektiv sortering, hämtning och återvinning av ditt avfall. Vår miljö- och kvalitetscertifiering enligt ISO-standarder garanterar dessutom noggrann och miljövänlig hantering av materialet. Därtill är våra transporter märkta med Bra Miljöval för att säkerställa att de uppfyller höga miljöstandarder. Du får då även ytterligare en miljöfördel när du väljer oss som leverantör.

Behöver ni hjälp med att komma igång med att minska er avfallsmängd och bidra till att mer resurser kan användas igen, och igen, och igen? Oroa er inte, det är inte så svårt som det kanske låter. Wayoo hjälper er att uppnå ett Zero Waste Office. Boka ett möte med oss idag!