Återvinning av restavfall

I den här guiden kan du läsa om restavfall, vad som är godkänt att sortera som restavfall och inte och hur restavfallet hanteras efter att det lämnar ditt hem eller din arbetsplats.

Vad är restavfall?

Restavfall, ibland kallat blandavfall eller hushållsavfall, är det avfall som återstår efter att utsortering och återvinning av återvinningsbara material har genomförts. Det utgörs främst av de materialtyper som inte kan eller inte har separerats och källsorterats för att återvinnas eller återanvändas på ett enkelt sätt. Restavfall är vanligtvis det som slängs i vanliga sopkorgar eller soppåsar och sedan transporteras till avfallsdeponier eller förbränningsanläggningar. Det är den sista fraktionen av avfall att hanteras, och målet är att minimera dess mängd genom att prioritera källsortering, återvinning och återanvändning. 

Att korrekt hantera och minska mängden restavfall är viktigt för att minska miljöpåverkan och förbättra avfallshanteringens hållbarhet. Det kan inkludera att öka medvetenheten om källsortering och återvinning, främja återanvändning av föremål och material och sträva efter att minska produktionen av engångsprodukter. 

Hur sorterar man restavfall?

Det kan vara svårt att veta vad som klassas som restavfall och vilka material som ska sorteras för återvinning. Här kommer några riktlinjer att förhålla sig till för att minska mängden restavfall i hushållet och på jobbet.  

Godkänd sortering av restavfall: 

  • Kuvert 
  • Snus 
  • Plåster 
  • Trasiga dricksglas (linda in i papper innan) 
  • Sanitetsprodukter 

Exempel på ej godkänd sortering av restavfall: 

  • Matavfall 
  • Farligt avfall 
  • Läkemedel 
  • Tidningar 

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras. 

Kontakta oss

Behöver du hjälp med återvinningen på din arbetsplats eller fastighet? Skicka in en förfrågan till oss så hör vi av oss inom kort.