Nyhet

4 min läsning

Vad betyder de olika miljömärkningarna?

Miljömärkning är inte bara ett sätt för företag att differentiera sig och öka försäljningen utan också ett viktigt verktyg för att främja hållbarhet och ansvarstagande gentemot miljön. I detta inlägg utforskar vi vad miljömärkning är, varför det är viktigt, och hur det kan bidra till en mer hållbar framtid. Dessutom tar vi upp begreppet "greenwashing" och ger en översikt över pålitliga miljömärkningar att lita på. Låt oss tillsammans utforska hur miljömärkning kan bidra till att skapa en grönare och mer hållbar värld!

Miljömärkning är en metod som används för att marknadsföra produkter eller tjänster som anses vara mer miljövänliga än sina konkurrenter. Det kan vara ett sätt för företag att differentiera sig från andra och ett sätt att validera budskapen men även visa upp sitt engagemang för miljön. Det kan också vara ett sätt att öka försäljningen genom att locka kunder som vill göra ett miljömedvetet val.

För företag som vill ha en miljömärkning krävs ofta att de uppfyller vissa kriterier som garanterar en viss nivå av miljöprestanda. Det kan vara att använda hållbara råvaror, minska energiförbrukningen eller ha en god kemikaliehantering. Genom att uppfylla dessa kriterier kan företagen visa upp sitt miljöengagemang och att de arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

Att ha en miljömärkning kan också vara en del av företagets hållbarhetsstrategi och ansvarstagande gentemot samhället och miljön. Det kan bidra till att öka företagets trovärdighet och skapa en positiv bild av företaget i kundernas ögon. Det kan också vara ett sätt att minska miljöpåverkan i företagets egna verksamhet och öka medvetenheten om miljöfrågor.

Greenwashing

Det pratas mycket om greenwashing idag och mycket ansvar landar på var enskild individ att tolka de budskap vi exponeras för. I en EU-granskning från 2021 rapporterades att närmare 50% av miljöpåståenden i reklam saknar grund. Man kan bland annat se fiskar, löv, blommor och andra märken som producenterna själva hittar på, så kallad Greenwashing. Detta för att varorna ska ge ett miljövänligt intryck och vilseleda konsumenten. Falsk marknadsföring som inte levererar en miljövänlig lösning förvirrar köparen som faktiskt vill göra skillnad. Det är därför viktigt att konsumenter är medvetna om vilka miljömärkningar som är pålitliga och vilka som är mindre seriösa. Läs mer om Greenwashing i vår artikel om ämnet.

Sammanfattningsvis, företag kan ha miljömärkning för att:

 • Differentiera sig från konkurrenter
 • Öka försäljningen
 • Visa upp sitt miljöengagemang
 • Minska sin miljöpåverkan och vara en del av sin hållbarhetsstrategi.
 • Miljömärkning kan också bidra till en mer hållbar produktion och ökad medvetenhet om miljöfrågor.

Vad ska man tänka på när det kommer till miljömärkning?

När man tagit beslutet om att man vill bidra till att skapa en hållbar framtid så är det några saker man måste ha i åtanke:

 1. Vilka märken inom kategorin miljömärken och livsmedelsmärken är det som är bra för miljön på riktigt?
 2. Uppfyller produkterna mina miljökrav?

I Sverige finns det flertal miljömärkningssystem och här nedan har vi samlat de miljömärken och livsmedelsmärken du kan lita på. När du väljer någon av dessa kan du känna att du gjort ett tryggt val. Det är svårt att navigera idag då det finns så många “bluffmärken” på marknaden och det gäller att ha ögonen öppna.

Miljömärken att lita på

 • Bra Miljöval – Miljöval utformat av Naturskyddsföreningen och har fokus på miljö, hälsa och klimat.
 • Svanen – Statlig miljömärkning där kraven beslutas gemensamt av de nordiska länderna.
 • EU Ecolabel (EU-blomman) – Svanens motsvarighet i Europa.
 • FSC – Forest Stewardship Council är det enda oberoende certifieringssystemet för skog.
 • TCO Certified – En internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter som till exempel datorer, bildskärmar, surfplattor och mobiltelefoner.
 • GOTS – Global Organic Textile Standard, den internationella miljömärkningen för textil.

Livsmedelsmärkningar att lita på

 • EU-lövet eller EU-ekologiskt – EU:s märkning av ekologiska livsmedel.
 • KRAV – Det svenska miljömärket för ekologisk mat.
 • MSC – Marine Stewardship Council, en oberoende och icke-vinstgivande organisation på global nivå och är en garanti för att produkten kommer från ett välskött fiske.

Licenstagare av Bra Miljöval

Bra Miljöval är en svensk miljömärkning som ägs av Naturskyddsföreningen och som används för att identifiera produkter och tjänster som uppfyller höga miljökrav. För att bli en licenstagare av Bra Miljöval måste företaget uppfylla ett antal krav och genomgå en certifieringsprocess. Bra Miljöval har 12 olika produktområden som företag kan miljömärka sina produkter eller tjänster inom, och kraven ser därför olika ut beroende på område. Några av de krav som ställs är att produkterna eller tjänsten måste ha låg miljöpåverkan, vara energieffektiva och ha hög återvinningsgrad. Wayoo är stolta över att vara licenstagare av Bra Miljöval sedan 2015 och det är vi ensamma om inom återvinningsbranschen.

Övriga miljömärkningar

Fairtrade är en oberoende certifiering som ställer kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. När du köper en produkt som är Fairtrade-märkt kan du vara säker på att du bidrar till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor på egen hand.

Vissa symboler, som Nyckelhålet och Astma- och allergiförbundets symbol ger information om produkten medan andra exempelvis WWF:s panda och returpilarna, inte säger något om produktens innehåll utan endast är en kvalitetsstämpel mot konsumenten. En annan märkning som kan vara förvirrande är Oeko-tex, som visar att textilien har klarat tester för skadliga ämnen.

Svenskt SigillRainforest AllianceUtz Kaphe och Naturens Bästa är miljö och kvalitetsmärkningar som vill förbättra odlingsprocessen och kvalitetssäkra ekoturismen.
Ovan har vi nämnt några av de övriga miljömärkningar som finns, men det finns fler än dessa på marknaden.

Låt oss hjälpa er på vägen

Vi pratar gärna mer med dig om miljöfrågor och hur vi skulle kunna hjälpa er att uppnå de miljökrav ni har på er arbetsplats. Vi erbjuder återvinningstjänster, avfallshantering, rapportering och miljökonsultation.

Om ni vill välja en återvinningsleverantör som är 100% fossilfri och uppfyller höga miljökrav, bör ni välja Wayoo. Ta kontakt med oss idag för att bidra till en grönare värld.