Nyhet

3 min läsning

Cirkulär ekonomi, vad är det och varför behöver det uppnås?

Cirkulär ekonomi har blivit ett allt mer diskuterat ämne i dagens samhälle. Men vad innebär det egentligen och varför är det viktigt? I detta inlägg går vi igenom grunderna i cirkulär ekonomi, jämför det med den traditionella linjära ekonomin och undersöker Sveriges åtgärder för att främja en hållbar omställning. Låt oss dyka in i världen av återvinning, resurseffektivitet och en mer hållbar framtid.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som tar allt mer plats i media, inom politiken, i näringslivet men även hos privatpersoner. Men vad betyder det? För vissa är det ett begrepp som säger allt, för andra är innebörden svår att förstå. I det här inlägget kommer vi närmare beskriva vad en cirkulär ekonomi är, vad det innebär och varför den bör uppnås.

Linjär ekonomi – cirkuläritetens raka motsats

För att förstå vad en cirkulär ekonomi är, börjar vi med att beskriva vad en linjär ekonomi är. Ända sedan industrialiseringen har vi präglats av det som ibland benämns som ett slit-och-släng-samhälle. Det bygger kort och gott på att naturresurser utvinns för att producera varor, som vi sedan konsumerar, och därefter gör oss av med. Den linjära ekonomin har en början och ett slut och avfallet som genererades togs inte om hand på samma sätt idag. Men det vi inte visste då kan vi vara glada över att vi vet idag och omställningen mot mer hållbara metoder, beteenden och attityder formas i rådande stund. Hallelujah! Nu strävar vi efter att sluta cirkeln.

Strävan mot ett kretslopp

Så, hur ställer vi om? Bland annat genom att återvinna och återanvända det material som redan tillverkats utifrån planetens resurser. Så många gånger som möjligt över så lång tid som möjligt. Vi eftersträvar helt enkelt ett kretslopp. Omställningen handlar kort och gott om att minska resursanvändningen och är ett av många verktyg för att nå klimatmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Produkter och tjänster som skapas i en cirkulär ekonomi designas för att kunna återanvändas. Det ska bland annat vara möjligt att plocka isär de olika komponenterna av en produkt så var enskild del kan återvinnas och återinföras i nya produkter. Vi strävar alltså efter att eliminera engångsanvändning, att inte behöva slänga någonting. Därmed minskar behovet av nya råvaruinköp samtidigt som produktionen i sig tillika transporterna av produkterna sker med förnybar energi på bästa möjliga sätt.

Hur agerar Sverige?

För att ställa om samhället från en linjär till cirkulär ekonomi beslutade Regeringen den 9 juli 2020 om en nationell strategi, Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige (M2020/01133) som lutar mot nedan vision och målsättning

Vision

“Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.”

Målsättning

“Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.”

Handlingsplanen omfattas av fyra fokusområden:

  1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
  2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
  4. Cirkulär ekonomi genom som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

Vad händer inom avfall?

Avfall och avfallshanteringen spelar onekligen en avgörande roll i omställningen. För att förändring ska ske hos oss som invånare krävs beslut och förändringar i förordningar, lagar och obligatorium. Vilka avfallsströmmar är då de mest kritiska? Jo, följande:

  • plast
  • textil
  • livsmedel
  • förnybara och biobaserade råvaror
  • bygg- och fastighetssektorn
  • innovationskritiska metaller och mineraler

Sedan beslutet lades fram har du förmodligen lagt märke till förändringar i syfte att minska utsläpp av växthusgaser, matsvinn, förpackningsinsamling och sortering av matavfall. Mer om matavfallsobligatoriet i Stockholms kommun kan du läsa om här.

Mer om Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi hittar du i Regeringens handlingsplan.