Återvinning av lysrör

Lysrör innehåller ofta små mängder kvicksilverånga, som är en skadlig och giftig substans. Genom att sortera lysrör separat minskar man risken för att kvicksilver ska läcka ut i miljön under hanteringen och återvinningen av materialet.

Vad är lysrör?

Lysrör är en typ av elektrisk ljuskälla avsedd för belysning som fungerar genom urladdning av gas i ett rör av glas eller kvartsglas. De består vanligtvis av ett långt, smalt glasrör som innehåller en gas, vanligtvis kvicksilverånga, och två elektroder i ändarna av röret. När elektrisk ström passerar genom elektroderna genererar den en urladdning av gasen i röret, vilket i sin tur skapar ultraviolett (UV) strålning.

Denna UV-strålning träffar ett lager av fosforbeläggning på insidan av röret, vilket får fosforskiktet att lysa och omvandlar UV-ljuset till synligt ljus. På så sätt producerar lysrör en ljuskälla som är mer energieffektiv än många andra belysningsalternativ. Här är några exempel på lysrör:

Kompakt lysrör (CFL): CFL-lampor innehåller en liten mängd kvicksilver, och därför bör de inte slängas i vanligt hushållssopor. Många återvinningscentraler har insamlingspunkter för CFL-lampor, där de säkert hanteras och återvinns.
Lysrör: Lysrör, särskilt de som används i större kommersiella eller industriella sammanhang, kan innehålla kvicksilver och bör hanteras som farligt avfall. Specialiserade återvinningsanläggningar behandlar och återvinner komponenterna i lysrör, inklusive metaller och glas.

Lysrör har använts i en rad olika applikationer, inklusive belysning i kontorslokaler, butiker, skolor och industrianläggningar. De är kända för att vara mer energieffektiva och ha längre livslängd än traditionella glödlampor, även om de successivt har börjat ersättas av mer moderna belysningsalternativ som LED-lampor, som är ännu mer energisnåla och har längre livslängd.

Så sorterar du lysrör

För att minimera risken att giftiga ämnen hamnar i naturen rekommenderar vi att man sorterar sina lysrör i en separat behållare. Här är några exempel som kan hjälpa dig i sorteringen av dina lysrör.

Godkänd sortering av lysrör:

  • Lysrör

Ej godkänd sortering av lysrör:

  • Glödlampor
  • Lågenergilampor som LED- och halogenlampor
  • Neonlysrör
  • Armaturer

Här kan du läsa om hur du sorterar glödlampor och andra ljuskällor.

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.