Återvinning av ljuskällor

Vad är ljuskällor

Att återvinna sina ljuskällor är viktigt ur ett miljömässigt perspektiv då vissa typer av lampor innehåller farliga ämnen och material som kan vara skadliga om de hamnar på deponier. Här är några exempel på hur olika lampor återvinns:

  • Glödlampor: Äldre glödlampor innehåller inte farliga ämnen och kan avlägsnas som vanligt hushållsavfall. Många moderna LED-lampor innehåller heller inte farliga ämnen och kan hanteras på samma sätt.
  • LED-lampor: De flesta LED-lampor innehåller inte farliga ämnen och kan hanteras som vanligt hushållsavfall. Vissa LED-lampor har dock elektroniska komponenter som kan återvinnas för att återvinna värdefulla material.

Återvinning av lampor minskar mängden farligt avfall som hamnar på deponier och möjliggör återvinning av värdefulla material som glas och metaller. Det är viktigt att följa lokala regler och riktlinjer för hantering och återvinning av lampor, särskilt de som innehåller farliga ämnen som kvicksilver, för att skydda både miljön och människors hälsa.

Hur sorterar man ljuskällor?

Genom att återvinna ljuskällor på rätt sätt hjälper du inte bara till att skydda miljön, utan också spara energi och resurser. Nedan typer av lampor kan du sortera i kärl eller behållare för ljuskällor.

  • Glödlampor
  • Lågenergilampor
  • LED-lampor
  • Halogenlampor

Här kan du läsa om hur du sorterar dina lysrör.

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.