Återvinning av kontorspapper

Vad är kontorspapper?

Kontorspapper är en grundläggande och oumbärlig del av arbetslivet och används i stor utsträckning för att skapa dokument, rapporter, brev och andra skriftliga material. Det är vanligtvis tillverkat av träfiber som extraherats från träd, men det finns också återvunnet kontorspapper som är gjort av tidigare använda pappersprodukter.

Kontorspapper används dagligen i arbetsmiljöer över hela världen för att kommunicera information, arkivera dokument och utföra olika administrativa uppgifter. Det används också för utskrift av presentationer, rapporter och mycket mer.

Så återvinns kontorspapper

Återvinning av kontorspapper är en viktig miljömässig praxis. När kontorspapper inte längre behövs eller har blivit föråldrat kan det samlas in och återvinnas. Återvinningsprocessen innefattar följande steg:

  • Insamling: Använda kontorspapper samlas in från olika källor, inklusive arbetsplatser, skolor och återvinningscentraler.
  • Sortering: De insamlade pappersprodukterna sorteras efter typ och kvalitet. Detta innebär att skilja vanligt kontorspapper från kartong och tidningar.
  • Bearbetning: Pappersprodukterna bearbetas för att avlägsna oönskade föroreningar som bläck och lim. Papperet krossas också till små bitar.
  • Pappersmassa: Den rena och bearbetade pappersmassan blandas med vatten och omvandlas till pappersmassa.
  • Tillverkning: Återvunnen pappersmassa används för att producera nya pappersprodukter, inklusive nytt kontorspapper.

Miljöfördelar med att återvinna kontorspapper

Återvinning av kontorspapper minskar avverkningen av skogar och minskar behovet av att producera papper från jungfruliga träd. Det sparar också energi och minskar utsläpp av växthusgaser jämfört med att tillverka papper från nya råvaror.

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.