Nyhet

3 min läsning

5 innovationer som förändrat återvinningen

Upptäck fem innovativa lösningar som hjälper Sverige att hantera sitt enorma avfallsmängd på ett mer effektivt och hållbart sätt. Från historiska framsteg som införandet av sopbilen till moderna tekniker som mekanisk återvinning av plast, dessa innovationer visar hur avfall kan omvandlas till resurser för att minska miljöpåverkan.

Visste du att ett års avfall från Sveriges alla hushåll skulle kunna fylla Avicii Arena i Stockholm från golv till tak inte bara en gång, inte heller två eller tre gånger – utan 48 gånger! 48 gånger, och då har vi inte ens räknat in allt avfall som produceras utanför hemmet. Svårt att ta till sig nästan. Tur är väl att det finns en hel del innovationer som hjälper oss hantera allt detta avfall. Här ska du lite mer info om fem av av dem.

1. “Sopbilen”

Nog har man svårt att tänka sig att allt hushållsavfall idag skulle hämtas med häst och vagn? Även om det uppstod betydligt mindre avfall förr, känns det helt otroligt att tänka sig en vardag utan det som i folkmun kallas sopbilen.

Den uppfinningen med hydraulisk press för att trycka ihop avfallet uppfanns år 1938 och effektiviserade hämtningen av hushållsavfall på den tiden. Det dröjde dock ända in på 50-talet innan det helt ersatte häst och vagn.

2. Avfall blir fjärrvärme

Visst är det smart att allt avfall kommer till användning för någonting bra? Istället för att hushåll själva tar hand om sitt avfall och gräver ner det – är vi glada att vi kan utvinna energi från det. På 1970-talet kopplades allt fler förbränningsanläggningar upp sig på fjärrvärmenätet. Från att avfallet tidigare bara bränts upp, kan de nu bidra till Sveriges elproduktion.

Självklart är det allra bästa att vi separerar allt återvinningsbart material från hushållssoporna så att så lite som möjligt av resurserna som kan bli till något nytt, går till förbränning och fjärrvärme.

3. Mekanisk återvinning av plast

Det känns ändå som att de flesta är införstådda med att återvinning av plast är viktigt för hållbar materialåtervinning. Glada är vi därför för mekanisk återvinning – den mest effektiva och mest använda metoder för att återvinna plast. Och inte nog med det, det är även en energisnål metod och är dessutom relativt billig.

Mekanisk återvinning innebär att plasten smälts ner för att bli till pellets. Dessa pellets kan sedan användas för att ta fram nya produkter.

4. Plastflaskor blir till kläder

Det är också relativt välkänt att textilindustrin har en stor miljöpåverkan och kräver mycket resurser. Att återvinna textilier såsom kläder är en viktig åtgärd för att komma till bukt med problemet. Men det är väldigt häftigt tycker vi att andra material kan användas för att producera textilier – plastflaskor exempelvis!

Numera återvinns 300 000 ton (!) plastflaskor per år till polyester som i sin tur blir till kläder, helt fantastiskt! Fler och fler varumärken blir dessutom intresserade av att använda denna “nya” typen av polyester – så vi lär bara se mer av det.

5. Smarta återvinningskärl

Visst är det märkligt att kommunpersonal ska behöva åka enligt en bestämd rutt i staden för att se om de allmänna papperskorgarna i parker och på andra platser behöver tömmas? Inte bara slöseri med tid, utan också oschysst för miljön i och med onödiga transporter.

Smarta soptunnor som själva säger till när de behöver tömmas är därför en välkommen innovation. Med hjälp av sensorer känner papperskorgen av att den är full och kan då meddela att det är dags att komma och tömma den.

Utmaningen med att sopkärl töms vid fel tidpunkt är idag fortfarande ett problem i hushåll, verksamheter och fastigheter. Precis som papperskorgarna på allmänna platser automatiserat begär om tömning, gör vår lösning Wayoo One det i fastigheters miljörum.