Nyhet

3 min

10 tips för att få ett mer hållbart kontor

Hösten är en tid för nya initiativ på kontoret, och det är ett perfekt tillfälle att sätta igång med hållbarhetsåtgärder. Men var ska man börja? Här är en checklista med 10 förslag på hållbara initiativ för ert kontor under hösten.

Det känns alltid som en nystart när man kommer tillbaka till jobbet på sensommaren. Hösten bär med sig en känsla av att vad som helst kan hända och man känner sig starkt motiverad att komma igång med nya initiativ. Därför är det ett ypperligt tillfälle att ta tag i hållbarhetsinitiativ på kontoret. Det som brukar sätta käppar i hjulet är att det kan vara svårt att veta vart man ska börja någonstans. Därför har vi tagit fram en checklista med 10 förslag på hållbara initiativ som ni kan införa på ert kontor under hösten!

1. Se över inköpta produkter

Det är inte ovanligt att funktionen “sortera efter pris” används vid beställningar av varor där man anser att kvalitén på produkten skiljer sig minimalt mellan olika varumärken. Vi förstår det attraktiva i att spara in pengar genom att välja det billigaste alternativet av till exempel rengöringsmedel, fönsterputs, skrivarpapper eller andra förbrukningsartiklar. Men att välja hållbara produkter är ett väldigt enkelt sätt att hjälpa till i klimatarbetet. Prisskillnaden mellan produkter som är märkta med “Bra miljöval” jämfört med produkter som inte är det är oftast ganska liten.

2. Byt ut glödlampor mot LED-lampor

En LED-lampa är mycket mer effektiv än en glödlampa. Faktum är att de drar ca 80% mindre än en glödlampa. Snacka om att hjälpa till att bidra till klimatet! Tidigare år har rekommendationen varit att man byter ut sina glödlampor mot lågenergilampor, men sedan en EU-lagstiftning trädde i kraft 21 september 2021 har lågenergilampor fasats ut till förmån för LED-lampor.

3. Införskaffa strömbrytare med timer

Detta är ett väldigt enkelt och billigt sätt att sänka elräkningen och slå ett slag för miljön. Produkter som bordslampor, laddare av olika slag, TV-apparater med mera står ofta igång på våra svenska kontor även på kvällar, nätter och helger. Med en tidsbestämd strömbrytare kan ni se till att dessa produkter stängs av helt under de tider som ingen befinner sig på kontoret.

Det har gjorts tester som visar att även om en enskild laddare som lämnas inkopplad när den inte används knappt drar någon ström alls, så kommer sju stycken vanliga mobilladdare som lämnas anslutna att dra ström. Under ett år motsvararande 2,628 kWh. Hur många laddare är inkopplade på ert kontor?

4. Utse eller anställ en Hållbarhetsansvarig

För ett mindre kontor kanske detta inte behöver vara en heltidstjänst, men det är ändå viktigt att någon på kontoret initierar, följer upp och analyserar era hållbarhetsinitiativ. För ett större kontor med ambitionen att göra rätt för sig gentemot miljön så kan det vara en idé att anställa en person vars huvudsakliga uppgift är att se till att ni når era hållbarhetsmål.

5. Sätt stopp för användandet av engångsartiklar

Vi förutsätter att svenska företag inte längre använder sig av engångsartiklar i plast. Dock kan man göra ännu mer genom att ersätta engångsartiklar i papp med mer permanenta lösningar, så som personliga muggar, riktiga bestick och handdukar istället för engångsservetter.

6. Utvärdera kostnaden för en fossilfri fordonsflotta

Många verksamheter har ett behov att kunna ta sig runt i stad och på landsbygd. Detta är ibland oundvikligt och vi har själva en verksamhet som kräver en fordonsflotta. När detta behov finns så är det en bra idé att se över möjligheten att ersätta fossildrivna fordon med fossilfria alternativ. Idag finns det en uppsjö av alternativ, både för personbilar såväl som för transportbilar. Då det kan vara ett omfattande projekt att byta ut transportmedel har vi valt att endast rekommendera att ni gör en utvärdering av era möjligheter nu under hösten.

7. Separera matavfall från hushållsavfall

Från och med 2024 kommer det vara ett krav på att företag, privatpersoner, föreningar och andra verksamheter sorterar ut sitt matavfall från hushållsavfallet. Ett sätt att hantera matavfall är genom en kompostmaskin som är speciellt framtagen för att hantera matavfall på kontor.

8. Inför speciella dagar för hållbara initiativ

Självklart bör man arbeta med hållbarhet hela året. Men det kan vara en bra idé att involvera hela kontoret i specifika initiativ ett par gånger per år. Några förslag på vad ni kan göra är:

  • Alla går ut och plockar skräp i närområdet
  • Ha en gemensam lunch gjord på ekologiska matvaror
  • Inför en dag när alla som kan tar sig till jobbet via promenad, cykel eller kollektivtrafik

9. Se över era leverantörer

Ni kan göra mycket själva, men ni har ingen egentlig kontroll över hur era leverantörer arbetar kring hållbarhet. Dock har ni makten att välja leverantör själva och vi rekommenderar att ni ställer frågor om deras arbete kring miljö och klimat innan ni skriver på ett avtal.

När det gäller specifikt återvinningstjänster, så har vi en checklista ni kan använda er av vid utvärdering av återvinningsleverantörer.

10. Upprätta en intern hållbarhetsförordning

Precis som att ni troligtvis har en uppförandekod så bör ni ha en hållbarhetsförordning på plats. Förordningen är förhållningsregler ni sätter upp kring hur just ni arbetar för att bli ett grönare kontor. När ni tagit fram dokumentet ber ni alla skriva under den så att ni har en gemensam syn och ett gemensamt mål kring ert hållbarhetsarbete.