Nyhet

2 min läsning

Fastighetsbranschen agerar med innovativa återvinningslösningar

Miljöfrågor i fastighetsbranschen handlade länge enbart om energibesparingar. I och med kraven på miljöcertifieringar så har begreppet “miljö” utvidgats till att inkludera även “hållbarhet” – allt från ekologisk, till ekonomisk och social hållbarhet.

Fastighetsbranschen kan göra stor skillnad genom små förändringar

Fastighetsbranschen spelar en strategiskt viktig roll. Det eftersom fastighetssektorn ensam står för närmare en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige, och en sjättedel av koldioxidutsläppen.

En liten sänkning av energianvändningen får därmed stor betydelse för den totala energikonsumtionen samt utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (Fastighetsägarna).

När hänsyn till hela fastigheters livscykel tas, så står Fastighetsbranschen även för en stor del av den totala materialanvändningen i Sverige, från uppförande och löpande förvaltning till utfasning eller ombyggnad. Minskad materialanvändning, ökad återanvändning och återvinning av material är därför viktiga åtgärder för att minska fastighetsbranschens miljöpåverkan.

Därmed är mer hållbara lösningar en naturlig utveckling som är mycket positiv för fastighetsbranschen och hela samhället.

Det krävs att vi samarbetar

Wayoo samarbetar med Novi Real Estate som erbjuder tjänster inom extern förvaltning av fastigheter.

I detta samarbete erbjuds hyresgästerna återvinningsmöjlighet direkt på kontorsplan istället för att behöva gå ner med avfallet till återvinningsrummet. Återvinningen hämtas även med Wayoo’s fossilfria transporter vilket bidrar till den stora miljöbesparingen. Kombinationen av ökad återvinning och färre transporter (3 680 st till fastigheterna bara i Stockholm) där allt avfall hämtas samtidigt och av samma entreprenör, så tar Novi Real Estate ett stort hållbart steg i rätt riktning.

Innovation för en hållbar industri

Det finns några spännande återvinningslösningar som aktörer i Fastighetsbranschen nu börjar implementera:

Wayoo One – automatiserad och datadriven avfallshantering

Genom att kombinera återvinningsservice med teknik är det möjligt för fastighetsägare att få hämtningar från miljörum utförda vid precis rätt tidpunkt. Det minimerar antalet onödiga transporter, bidrar till ökad hållbarhetspotential och bätte NKI bland hyresgäster.

Den helautomatiserade kompostmaskinen

Matavfallet bryts ned till en näringsrik jord med hjälp av mikrober. På bara några dygn omvandlas arbetsplatsens matavfall till en näringsrik och återanvändbar kompostjord.

Avfallskomprimatorn Superlizzy

Avfallskomprimatorn Superlizzy minskar avfallsmängden med upp till 90% och separerar det fasta avfallet från det flytande. Komprimatorn reducerar antalet tömningar och hämtningar av avfallet i betydande mängd. Det sparar både tid, pengar och inte minst på vår miljö.