Nyhet

3 min

Återvinn era pappershanddukar med Tork PaperCircle®

Wayoo, i partnerskap med Essity och Tork, erbjuder Tork PaperCircle® - världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Genom denna tjänst kan använda pappershanddukar återvinnas för att minska avfallet och koldioxidutsläppen.

Tillsammans med Essity och varumärket Tork tillhandahåller vi nu våra tjänster för att stödja implementeringen av Tork PaperCircle® – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Wayoo är en av två aktörer i Stockholm som uppfyller de krav Tork ställer för insamling och hantering av använda pappershanddukar och vi är stolta över att kunna erbjuda en helt ny fraktion till våra kunder.

En heltidsanställd förbrukar i genomsnitt 7,5 pappershanddukar under en vanlig arbetsdag i samband med handtvätt. I regel slängs materialet i restavfallet efter användning för att sedan skickas till förbränning och energiåtervinning. I stolt partnerskap med Tork ombesörjer Wayoo nu insamling av förbrukade pappershanddukar från våra kunders verksamheter. På så sätt kan resurserna återvinnas och användas på nytt inom mjukpappersproduktionen. Med Tork PaperCircle hjälper vi våra kunder att minska sitt avfall och reducera koldioxidutsläppet för pappershanddukarna med 40%*.

Emanuel Tanno, CSO på Wayoo, kommenterar:

“Det är väldigt spännande att kunna berätta om en tidigare ej återvinningsbar fraktion som nu kan tas hand om samt att vi är ett av två företag i Stockholm som får samla in den. Det är ytterligare ett väldigt viktigt steg i vårt arbete mot ett “Zero Waste Office”, där vi vill hjälpa företag och fastigheter med en total cirkularitet.

Företag är redan duktiga på att källsortera allt “vanligt” avfall såsom plast, kartong och papper. Vi har sedan en tid även kunnat hjälpa våra kunder med det biologiska avfallet genom en kontorsanpassad kompost. Och när vi nu till sist faktiskt även kan ta hand om Tork pappershanddukar så finns det i princip inget som behöver hamna i hushållssoporna.”

Tork PaperCircle implementeras på arbetsplatsens toalettutrymmen. Medarbetare och besökare använder utrymmet precis som vanligt men pappershanddukarna samlas in och hålls separat av lokalvården. Därefter ombesörjer Wayoo hämtning och transport av materialet till vårt lokala återvinningscenter i Stockholm, innan pappershanddukarna levereras till Essitys egna fabrik i Lilla Edet. Genom att implementera Tork PaperCircle hjälper vi våra kunder att ta ännu ett steg mot en arbetsplats utan restavfall samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett cirkulärt samhälle där inga resurser går till spillo.

Vill du veta mer om Tork PaperCircle och hur det kan fungera på din arbetsplats? Läs mer här eller fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*Baserat på en livscykelanalys för Europa, där de processer som undvikits togs med i beräkningen. Utfört av Essity, Tork och verifierat av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017.