Nyhet

3 min läsning

Vart börjar jag i klimatarbetet?

För att skapa en hållbar arbetsplats är det viktigt att först utvärdera nuläget. I detta innehåll delar vi strategier för att granska verksamheten och identifiera förbättringsområden. Genom att involvera kollegor och ställa relevanta frågor kan ni ta de första stegen mot en mer hållbar och klimatsmart arbetsplats.

Att sätta mål är nyckeln för ett lyckat hållbarhetsarbete. Men innan det går att sätta mål krävs en analys och utvärdering av nuläget. Hur ligger ni till och hur ser era förutsättningar ut för en lyckad omställning?

Det råder inga tvivel om att hållbara och klimatsmarta arbetsplatser är det nya svarta. Under 2019 genomförde Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent en undersökning som fick namnet “Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om”. Där framgår det att hela nio av tio företagare anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva ett hållbarhetsarbete.

Detta har aktualiserats ytterligare tack vare Breakit Impact Challenge, som utmanade företag till ökat ansvar. För att förstå vilka förbättringsmöjligheter som finns så gäller det att först få koll på nuläget.

Högst upp på agendan är således att granska verksamheten och ställa sig frågan: Hur långt har vi kommit i vårt hållbarhetsarbete idag? Syftet med denna frågeställning är att se över hur ni prioriterar ert nuvarande miljöarbete, om er strategi stödjer era mål samt få en känsla för hur lätt eller svårt det är för er att ta miljövänliga beslut.

Det enklaste sättet att komma igång med utvärderingen är att samla kollegor under en lunch eller fika. Involvera så många som möjligt i den inledande diskussionen. Det hjälper till med att få en bra bild av hur de upplever nuläget. Be om input för hur ni kan jobba tillsammans för en mer hållbar och klimatsmart arbetsplats.

Här är exempel på frågor att ställa under diskussionen:

  • Finns det något vi kan göra på vår arbetsplats för att den ska bli mer klimatsmart?
  • Vilka möjligheter har vi att välja klimatsmarta och hållbara alternativ vid inköp av mat och material?
  • Har vi arbetsprocesser som gör att det går åt mer energi än nödvändigt? Kan vi ändra på detta?
  • Hur ser vår avfallshantering ut? Har vi bra möjligheter att källsortera och återvinna?

Anteckna svar och feedback från kollegor och börja skissa på en plan för hur ni kan minska klimatpåverkan. Det kommer underlätta när ni ska sätta era mål. Finns det en befintlig process på plats som kan hjälpa oss? Utse en person som tar ansvar för att få fart på arbetet och att det följs upp.