Nyhet

2 min läsning

Wayoo stödjer byprojekt i Indien med Hand in Hand

Genom vårt pantningsprogram stödjer vi projekt för att göra positiva förändringar i världen. Just nu samarbetar vi med Hand in Hand för att stödja ett byprojekt i Indien. Genom utbildning i företagande hjälper vi invånarna att förbättra sina levnadsvillkor. Vi är stolta över att vara en del av denna förändring och kommer framåt dela med oss av projektets framsteg.

Alla pantmärkta flaskor och burkar som vi hämtar hos våra kunder pantas och återvinns. Pengarna som genereras samlar vi i en pott som sedan investeras i noga utvalda projekt som gör gott för vår värld. Tack vare våra kunder kan vi nu under en period på två och ett halvt år tillsammans med Hand in Hand ge stöd till en by i Indien – ett projekt som förbättrar levnadsvillkoren för många människor.

Hand in Hands byprojekt

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Under byprojektet arbetar dem, med finansiellt stöd från partnerföretag, fokuserat med att utbilda och träna byns invånare i företagande. Med en holistisk arbetsmodell som bygger på hjälp till självhjälp ges utsatta individer de förutsättningar som behövs för att starta upp egna mikroföretag och av egen kraft ta sig ur fattigdom. Effekten av arbetet är bland annat hållbar försörjning, fler nya jobb och bättre levnadsvillkor. Hittills har Hand in Hands insatser lett till över 4,9 miljoner nya jobb och 3,2 miljoner nystartade affärsverksamheter.

Hållbart företagande för kvinnor i byn Lodariyal

I vårt byprojekt riktas stöd till byn Lodariyal i delstaten Gujarat, Indien. Här bor 2400 människor fördelat på 475 hushåll. Arbetsbristen i byn är hög och majoriteten av kvinnorna saknar egen inkomst. Stödet fokuseras därför till kvinnor som under projektets gång tränas i entreprenörskap inom sanitet och avfallshantering. I mobiliserade träningsgrupper och självhjälpsprogram får kvinnorna utbildning i sparande, finansiering och marknadsföring tillsammans med andra viktiga verktyg som behövs för att de själva ska kunna starta upp, utveckla och driva egna företag. Förutom en förbättrad livsmiljö och stabil försörjning ämnar byprojektet stärka kvinnornas ställning i byn och ekonomiska egenmakt samt öka jämställdheten.

Följ vårt arbete

Med stort intresse och engagemang följer vi Hand in Hands värdefulla insatser och utvecklingen i byn. Här på vår hemsida och i våra sociala kanaler kommer vi löpande under projektets gång att dela med oss av framstegen.