Nyhet

2 min

Stockholms klimatpakt

Stockholms stad och näringslivet samverkar för klimatet – Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan. Idag har nätverket över 200 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Klimatpaktens syfte är att staden och näringslivet kraftsamlar tillsammans för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

Alla Klimatpaktsmedlemmar agerar utifrån sina egna villkor men med det gemensamma målet att minska sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp. Här spelar Klimatpakten roll som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljöborgarråd, vilket ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning. Nätverket är unikt eftersom det kombinerar ett lokalt perspektiv med ett branschöverskridande fokus. Genom att nätverket är branschöverskridande skapas en mötesplats för diskussioner där nya idéer, perspektiv och samarbeten kan uppkomma.

Två till fyra gånger per år anordnas en signeringslunch. Till dessa tillfällen välkomnas nya medlemmar till Stockholms stadshus där de får träffa Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr för att skriva under Klimatpaktens avsiktsförklaring. Vill ditt företag eller organisation bli medlem i Klimatpakten? Det enda som krävs är att er verksamhet har en adress i Stockholms län. För övrigt är medlemskapet kostnadsfritt och utan rapporteringskrav eller obligatoriska åtaganden.

Anmäl ditt företag till Klimatpakten här!