Nyhet

1 min läsning

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Sverige stärker kontrollen över farligt avfall med ett nytt digitalt system. Från den 1 november 2020 måste företag rapportera farligt avfall till ett nationellt register. Wayoo har anpassat sig för att hjälpa kunder att följa dessa krav. Med Wayoo kan företag vara säkra på att deras rapportering uppfyller reglerna.

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att ta fram ett nytt digitalt system för bättre spårbarhet och avfallsstatistik.

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farlig avfall rapportera in detta till ett nationellt digitalt avfallsregister. Wayoo förhåller sig till lagstiftningen och hjälper samtliga kunder att hantera antecknings- och rapporteringsskyldigheten.

Vad innebär det för er verksamhet?

Inför och i samband med att Wayoo utför en hämtning hos kund kommer vi dokumentera och rapportera enligt den nya förordningen. Genom att anlita oss kan ni vara trygga med att all rapportering sker enligt de regler som gäller. Avgiften för tjänsten är 395 kr per tömningstillfälle och anteckning och debiteras i samband med den ordinarie fakturan.