Nyhet

2 min läsning

5 prylar som minskar energiförbrukningen

Upptäck enkla tekniska lösningar för att minska energiförbrukningen på kontoret utan extra arbete eller kostnader. Från användning av LED-lampor till installation av rörelsedetektorer och utnyttjande av artificiell intelligens för smart miljödesign finns effektiva åtgärder att vidta. Även övervägandet av virtuella servrar och molntjänster samt installation av perlatorer i tappkranar kan bidra till betydande energibesparingar.

Att vara energisnål behöver inte vara förknippat med extra arbete. Faktum är att tekniken har öppnat upp för många fiffiga lösningar som varken är dyra eller krångliga att implementera.

Lågenergilampor

Lysdiodlampor (LED) utvecklas hela tiden och trenden är att lamporna blir bättre och billigare. LED-lampan håller upp till 15 gånger längre än glödlampan och drar ungefär 80 procent mindre el. Den innehåller dessutom inget kvicksilver. Enkel åtgärd som gör mycket för miljön.

Rörelsedetektor

Belysning, värme och liknande behöver inte gå på högvarv hela tiden. Se till att använda timer eller rörelsedetektor för att sköta detta automatiskt. Kontoret behöver oftast inte vara lika varmt på helgen. Med hjälp av rörelsedetektor kan du även se till att belysningen bara är på om någon är på kontoret.

Artificiell intelligens

Med den senaste tekniken så kan man minskar miljöpåverkan tack vare smart miljödesign som optimerar användningen av utrymmet, minska energiförbrukning och resurser över tid. Genom att minska värme, stänga av lampor eller AC när någon inte är i rummet, något som sker automatiskt.

Virtuell server

Använd virtuell server eller molntjänst. Servrar går sällan på maximal kapacitet och drar energi både i form av el för drift och i form av kyla för att få rätt lufttemperatur i serverrummet. Genom att dela med andra eller koppla upp mot en virtuell server får du sammanlagringseffekter som minskar förbrukningen.

Perlator

En perlator, även känt som en strålsamlare, är en teknisk lösning som möjliggör energi- och vattenbesparing. Den monteras i munstycket på tappkranen och blandat in luft i vattenflödet, något som gör att man sparar upp till 20 procent vatten.