Nyhet

3 min

Problemet med papperskvitton

Katherine Martinko från Treehugger.com pekar på det dolda hotet i små kvitton som vi tar för givet. Dessa kvitton, vanligtvis tillverkade av termiskt papper, innehåller ofta Bisfenol A (BPA), en hormonstörare som kan vara skadlig för människor och miljön. Termiskt papper, som används i majoriteten av butiker, genererar enorma mängder avfall som inte kan återvinnas och slutar oftast på deponier. Martinko diskuterar också alternativ till papperskvitton och uppmanar till ett ökat medvetande kring problemet.

Några små kvitton hit och dit kan verka rätt oskyldigt – men de är en mardröm för miljön.

Katherine Martinko från Treehugger.com skriver att hon har börjat låta hälsa “inget kvitto, tack” i butikerna efter att hon läst på om de skadliga effekterna termiskt papper står för. Termiskt papper används av de allra flesta återförsäljare.

Den här pappersvarianten använder värme istället för bläck för att bilda bokstäver och siffror – och förfarandet är beroende av Bisfenol A för att göra det. Om man drar ett streck med nageln på kvittot och ser en mörk linje vet man att det innehåller BPA eller dess vanliga substitutämne BPS. Bisfenol A är en hormonförstörare och absorberas upp genom huden.

Om man skulle spara alla sina kvitton förstår man snabbt hur bulken bygger upp i en rasande takt. Bara i Storbritannien delas uppskattningsvis 11,2 miljarder kvitton ut årligen och genererar över 680 miljoner kg avfall. Dessutom uppgår kostnaden till nästan 370 miljoner kr.

Ännu värre blir det i och med att termiskt papper inte kan återvinnas. Den enda “säkra” slutdestinationen är en deponeringsanläggning där man gräver ner avfallet i landmassan. En återvinningsprocess släpper, sorgligt nog, bara ut mer BPA i naturen.

Utöver kvittona för en kaffe eller ett par paket mjölk finns det givetvis köp som kräver bevis på förvärvet för att styrka garantiärenden eller vid exempelvis byte eller retur. Eftersom att kvittot som fundament inte bara kan tas bort ur vardagen – vilka är alternativen?

  • Digitala kvitton, skickade från återförsäljare till kund, blir vanligare. Men det innebär oftast att du överlämnar din e-postadress, vilket gör det möjligt för ett företag att översvämma dig med reklammaterial. Om man känner att man måste göra det, kan man se till att meddela att man inte vill få någon annan kommunikation.
  • Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay kan användas på din smartphone för att göra små inköp. Som Sanjana Varghese skriver för Wired flyttar vissa återförsäljare till olika plug-ins så som Flux vilka “skapar en specificerad post över användarens transaktioner”.
  • Var selektiv gällande de kvitton du accepterar. Ta bara kvitton på varor som du vet kan ha större chans att behöva returneras, eller om det är en företagskostnad eller möjligen ett kvitto från en kontanttransaktion som inte kan spåras online. Till exempel bör man rimligtvis ta ett kvitto för ett par skor, men inte för en snabb måltid eller till och med matvaror.
  • Påverka butiker till att ompröva deras system. Om du handlar i en butik som använder termiskt papper, ta upp konversationen. Det skadar inte att fråga och pusha på. Om varje butik finner att kunderna avvisar papperskvittona kommer de vara mer benägna att välja ett annat alternativ än det som redan hunnit skriva ut kvittot innan du hälsar “nej tack, inget kvitto”.

“Papperskvitton är icke-återvinningsbara, förbrukar olja, träd och vatten, och de passar inte in i den digitala livsstilen vi för närvarande har.”
– Veronique Barbossa, medgrundare av Flux

Läs hela artikeln här.