Nyhet

3 min

Positiva klimatnyheter 2024

I en värld där klimatförändringar ofta känns överväldigande, är det fantastiskt att se hur vi faktiskt gör framsteg för en bättre framtid. Här är några positiva nyheter och banbrytande innovationer från 2024 inom bland annat förnybar energi, återvinning och biologisk mångfald som ger hopp!

Global tillväxt av förnybar energi

Förnybar energi har aldrig varit hetare! Under 2023 såg vi en explosionsartad tillväxt om 50% inom sol- och vindkraft, och den här trenden bara fortsätter under 2024. Med stora satsningar från länder som Kina, USA och flera europeiska nationer närmar vi oss våra gemensamma klimatmål.
(World Economic Forum)

Slovakien omvandlar cigarettfilter till asfalt

I Bratislava, Slovakien, har man hittat ett genialt sätt att ta hand om cigarettfiltar. Stadens nya initiativ innebär att insamlade cigarettfilter återvinns och omvandlas till asfalt för vägar. Snacka om kreativ återvinning. Heja Slovakien!
(World Economic Forum)

Ny teknik för återvinning av byggavfall

Glada nyheter från University of Cambridge där forskare har utvecklat en banbrytande metod för att återvinna cement från byggavfall. Den återvunna cementen kan, istället för kalk, användas inom stålproduktionen och därmed drastiskt minska koldioxidutsläppen för både cement- och stålindustrin. Cement är det näst mest använda materialet i världen och står för omkring 7,5% av koldioxidutsläpp framkallade av oss människor. Denna innovation som du kan läsa mer om här, har därför potential att revolutionera byggbranschen och minska klimatpåverkan betydligt.

Miljöförstöring kriminaliseras i nytt EU-direktiv

EU har infört nya, hårda direktiv som kriminaliserar allvarliga miljöbrott såsom illegal avverkning, med stränga straff för de skyldiga. Dessutom har EU antagit en ambitiös lag om naturrestaurering som syftar till att återställa minst 20% av unionens land- och havsområden till 2030. Det här är ett enormt steg framåt för att skydda Europas naturliga skönhet och biologiska mångfald.
(World Economic Forum)

Innovativa metoder för återvinning av litiumbatterier

Nya teknologier för att återvinna kritiska material som grafit och litium från uttjänta batterier har utvecklats. Dessa metoder minskar miljöpåverkan från batteriproduktion och hanterar utmaningar i kostnader och försörjningskedjan. Med stöd från lagstiftning i både EU och USA ser vi en ljusare framtid för hållbar batterianvändning. Hurra!
(EEPower)