Nyhet

2 min läsning

Ny lag för insamling och återvinning av returpapper

Från och med den 1 januari 2022 överfördes ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från hushållen till kommunerna. Detta innebär att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan behöva anlita en auktoriserad avfallsaktör för att hantera returpapper. Här förklarar vi vad den nya lagen innebär och vad du behöver ha i åtanke.

Den 1 januari 2022 övergick ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från hushåll till kommunerna. Förändringen medför att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan behöva anlita en godkänd avfallsaktör för hantering av returpapper. I det här inlägget förklarar vi närmare vad lagen innebär och vad du behöver tänka på.

Bakgrund

Fram till slutet av 2021 har förordningen (2018:1463) om producentsansvar för returpapper gällt. Under de senaste åren har tidningsbranschen dock mött en minskad användning av tidningspapper och intäkterna från insamling och återvinning har därmed sjunkit kraftigt. Under 2020 samlades 168 400 ton returpapper in för återvinning varav omkring en tredjedel hämtats från fastighetsnära system. Utöver det beräknas cirka 40 000 ton hamna i restavfallet.

För att underlätta tidningsbranschens ekonomiskt ansträngda situation beslutade regeringen 22 december 2020 att upphäva producentansvaret om returpapper och överlåta hanteringen till Sveriges kommuner. Beslutet ämnar säkerställa en långsiktig och hållbar lösning för Sveriges cirkulära ekonomi. Målsättningen är att återvinna minst 90% av det returpapper som produceras – ett mål som Naturvårdsverket har i uppgift att årligen följa upp på.

Vad klassas som returpapper?

Inom kategorin för det returpapper som klassas som kommunalt avfall ryms tidningar eller tidningspapper, det vill säga:

  • Tidningar
  • Tidsskrifter
  • Direktreklam
  • Kataloger

Mer information om returpapper hittar du hos Avfall Sverige.

Är din nuvarande avfallspartner godkänd?

Hur insamlingen av returpapper hädanefter ska hanteras, och av vilka, beslutas i var enskild kommun. Kommunerna kan till exempel välja att insamling sker via återvinningsstationer, fastighetsnära system eller via upphandlade aktörer. Stockholms kommun och flera kringliggande kommuner har under hösten och vintern 2021 upphandlat auktoriserade aktörer för insamling och återvinning av materialet.

Wayoo är en av de aktörer som godkänts och givits förtroende att hantera returpapper i och runt Stockholm. För dig som fastighetsägare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är det därför viktigt att du nu ser över om er befintliga avfallspartner är godkänd.