Nyhet

2 min

Helautomatiserad kompostmaskin minskar matavfallet med upp till 90%

Genom att återvinna det mesta av det som slängs och omvandla matavfall till näringsrik jord kan vi göra en stor skillnad. Upptäck hur en helautomatisk kompostmaskin kan minska avfallsvolymen med upp till 90% samtidigt som den skapar användbar jord för plantering.

Idag slänger vi svenskar nästan 4.8 miljoner ton hushållssopor – en otrolig mängd! Det finns många möjligheter att utrota hushållssopor. Vi kan återvinna nästan allt som slängs och mat som inte används eller äts upp har möjlighet att blir näringsrik jord.

För några år sedan slängdes nästan en miljon ton matavfall i Sverige. Så vad kan vi göra åt det? Jo, skaffa en kompostmaskin!

Minska er avfallsvolym med 90%

Den helautomatiserade kompostmaskinen minskar avfallsvolymen i verksamheter med upp till 90 procent. Samtidigt sänker den avfallskostnaderna och skapar en näringsrik, återanvändbar slutprodukt i form av den bästa plantjorden. Maskinen har kapacitet att ta emot 3-5 kilo matavfall per dygn och töms endast en gång i veckan.

Vad gör vi med den färdiga kompostjorden? Man kan packa den i förpackningar och dela vidare till personal, kunder och vänner. Att använda det själv för företagets växter eller plantering är också ett bra alternativ. En liten tesked av näringsjorden tillsammans med en kanna vatten skapar en riktigt bra växtnäring.

Varför ska vi minska matavfallet?

Matavfall förekommer i alla led i livsmedelskedjan: i primärproduktionen, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger, storkök, hushållen och på kontoret.

Konsumenter svarar för 75 procent av matavfallet i Sverige, vilket i siffror är 938 000 ton eller 97 kilo per person. Av den andelen matavfall uppskattas andelen onödigt matavfall, det vill säga matsvinn, till omkring 30 procent av det fasta matavfallet. Det innebär att svenskarna år 2016 slängde cirka 200 000 ton ätbar mat i onödan.

Ur miljösynpunkt betyder mindre matsvinn att energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel minskar. Matsvinn innebär därmed ett slöseri med resurser. Att arbeta för att minska matsvinnet är ett viktigt område, såväl i Sverige som internationellt.

Nu kan du sluta cirkeln!

På bara några dygn omvandlas ditt matavfall till näringsrik, återanvändbar slutprodukt som hjälper er nå era hållbarhetsmål och sänka era avfallskostnader. Titta närmare på kompostmaskinen här!