Nyhet

3 min läsning

Innovativa, miljövänliga lösningar som vi kan stödja idag

Upptäck hur några fantastiska miljövänliga lösningar går från idé till verklighet och bidrar till en bättre framtid. Genom att stödja dessa gröna initiativ kan vi alla vara med och göra skillnad.

Det finns stora behov att skapa miljövänliga lösningar, men hur går de från en fin idé till en lösning som vi använder i vardagen? Som alla entreprenörer vet så blir endast en liten del av idéer verklighet. Men vi har alla en möjlighet att bidra till en bättre framtid, så därför vi vill lyfta fram några fantastiska miljövänliga lösningar som finns på marknaden idag.

Vi hoppas att denna lista kan bidra till att stödja dessa gröna initiativ och låter fler innovativa lösningar bli verklighet.

Eldrivna taximopeder i Stockholm

De eldrivna mopedbilarna Bzzt har synts ett bra tag på Stockholms gator och får nu pengar för att bygga det avgörande steget mellan experimentell fas och kommersiell storskalig drift av tjänsten. Särskilt fokus ligger på utveckling av mjukvaran och vinteranpassning av fordonen.

Elproduktion av spillvärme i containerfartyg

Climeon Heat Power konverterar spillvärme till el och minskar på så vis ett fartygs bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och andra partiklar. Pilotprojektet kommer att demonstrera systemets tillförlitlighet i ett containerfartygs tuffa miljö med syftet att eliminera riskpremien från rederiernas investeringskalkyl.

Energiåtervinning i restaurangventilation

Enjays produkt Lepido återvinner energin av värmen från restaurangers frånluft. Produkten är unik genom att den klarar den aggressiva miljön i restaurangventilation. Bolaget har, med gott resultat, testat en fullskaleprototyp. Nästa steg är att vidareutveckla och verifiera den nuvarande prototypen i verkliga förhållanden.

Klimatgardiner som behåller värmen

Climate Curtains är ett gardinkoncept som reducerar energiförluster genom fönster.  Gardinerna kan dels minska värmeförlusterna, dels absobera solvärme. Projektets övergripande mål är att tillsammans med kund verifiera energi- och kostnadsbesparingarna med gardinerna.

Snygga och smarta återvinningstjänster

Wayoo erbjuder fossilfria transporter av återvinning och sophantering i el- och biogas 100, för att erbjuda en renare lösning på en nödvändig service. Med Wayoo får man dessutom snyggt designade kärl som gör sig lika bra i kopieringsrummet som i matrummet, eller andra allmänna utrymmen. Återvinning är så mycket mer än att Panta Mera.