Nyhet

2 min läsning

Vad är bäst för klimatet, en äkta julgran eller en av plast?

Julen är en tid för glädje och traditioner, men valet mellan en äkta julgran och en plastgran kan väcka en debatt om miljövänlighet. Utforska argumenten för och emot båda alternativen för att få en bättre förståelse för deras påverkan på vår planet.

Julen är en tid fylld med glädje, kärlek och traditioner. En av de mest symboliska traditionerna är att dekorera granen. Men när det kommer till valet mellan en äkta julgran och en plastgran, finns det en het debatt om vad som är bäst för vår miljö. I detta blogginlägg ska vi utforska argumenten för och emot båda alternativen för att bättre förstå vilket som är mest miljövänligt.

Hur miljövänlig är en äkta julgran?

Äkta julgranar har en speciell plats i våra hjärtan, och deras förespråkare anser att de är det mest miljövänliga alternativet. Fördelarna med äkta julgranar inkluderar:

  1. Biologisk nedbrytning: Ett av de starkaste argumenten för äkta granar är att de helt enkelt är naturliga och biologiskt nedbrytbara. Efter julen kan de komposteras eller återvinnas på ett sätt som inte skapar onödigt avfall.
  2. Lokal odling: De flesta granar säljs lokalt, vilket minskar utsläppen som är förknippade med transport och frakt av produkter. Dessutom främjar det lokal ekonomi och stödjer jordbrukarna.
  3. Koldioxidupptag: Under sin tillväxt tar äkta granar upp koldioxid från atmosfären, vilket kan minska mängden växthusgaser i luften.

Trots dessa fantastiska fördelar finns det också argument emot äkta granar. De kräver vatten och jordbruksmark för att odla, och det är en engångsprodukt som ofta kastas efter julen. Om den inte återvinns ordentligt kan den utgöra ett avfallsmaterial.

Är en plastgran mer miljövänlig än en äkta julgran?

Plastgranar har blivit populärare på senare år, och många hävdar att de är ett mer hållbart alternativ. Här är några av dess fördelar:

  1. Hållbarhet: Plastgranar kan återanvändas år efter år, vilket minskar behovet av att köpa en ny gran varje jul. Detta sparar pengar och minskar resursanvändningen.
  2. Inga biologiska utsläpp: Eftersom plastgranar är tillverkade av icke-biologiska material, skapar de inte biologiskt avfall. De släpper heller inte ifrån sig någon nämnvärd mängd koldioxid under tillverkningsprocessen.
  3. Minskar avskogning: Plastgranar minskar efterfrågan på äkta granar och därigenom minskar risken för skogsskövling.

Med även plastgranar har sina nackdelar. De är tillverkade av icke-förnybara material, så deras produktion kräver fossila bränslen och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Dessutom kan plastgranar bli ett problem om de inte återvinns korrekt.

Vad är bäst för miljön?

Vi vet nu att det finns för- och nackdelar med både äkta julgranar och plastgranar. Men vad är då bäst för klimatet? Forskare på Florens universitetet i Italien gjorde en livscykelanalys för att beräkna hur stor klimatbelastning en julgran utgör.

Resultatet blev att en äkta odlad gran orsakar utsläpp på nästan två kilo koldioxidekvivalenter. En enkel plastgran genererar 11 kilo koldioxid, och en finare plastgran genererar 29 kilo.

Men det behöver inte betyda att en naturlig gran är bäst för klimatet ändå. Det beror på hur länge granen används. I Sverige åker oftast den naturliga granen ut till tjugondag knut, medan den konstgjorda granen sparas och återanvändas nästa år. Samtidigt måste plastgranen sparas i många år för att innebära en klimatvinst. Om du tar hand om ditt fina konstgjorda träd och byter det vart 20:e år, då är den naturliga granen sämre för klimatet än den konstgjorda granen efter 16 år.

Om du tar beslutet att välja en äkta julgran så bör du också tänka på att välja en KRAV-märkt gran. De finns i sorterna rödgran och kungsgran. Se även till att transporten är miljövänlig om du beställer en gran online. Se även till att din äkta julgran återvinns eller komposteras efter julen.

3 tips för mindre barr

Om du någon gång haft en äkta julgran har du också upplevt barr i mattor, i parketten och under golvlister. Se till att barren stannar på granen genom att följa dessa råd:

  • Låt granen vänja sig vid inomhustemperaturen genom att låta den vila i garaget innan du tar in den. Då blir chocken över inomhustemperaturen inte lika stor och fler barr sitter kvar.
  • Granen måste omedelbart ha vatten när den tas in. Fyll på så att den aldrig är utan vatten.
  • Såga eller yxa ett snitt längst ner. Precis som med snittblommor så hjälper du granen att komma åt vattnet i julgransfoten.

I slutändan handlar en miljövänlig jul om att vara medveten om dina val och sträva efter att minska din påverkan på planeten, oavsett om du väljer en äkta gran eller en plastgran. Och kom ihåg, julens sanna anda handlar om kärlek, omtanke och gemenskap, oavsett vilken typ av gran du väljer att dekorera.