Återvinning av wellpapp, kartong och pappersförpackningar

Återvinning av wellpapp, ofta identifierad som vågad papp eller kartong, är en viktig komponent inom pappersåtervinning och materialhantering. Wellpapp är en stark och hållbar materialtyp som används för att skapa kartonger, förpackningar och lådor. Återvinning av wellpapp är en miljövänlig praxis och i den här guiden kan du läsa om hur wellpapp återvinns till nya produkter och vilka miljömässiga fördelar återvinningsprocessen för med sig.

Så återvinns wellpapp, kartong och pappersförpackningar

Återvinningsprocessen för wellpapp, kartong och pappersförpackningar innefattar insamling, sortering och en specifik hanteringsprocess.

  • Insamling av wellpapp: Insamlingen av wellpappmaterial sker från olika källor inklusive hushåll, detaljhandelsbutiker och företag. Många kommuner och städer har speciella insamlingsprogram för wellpapp som gör det enkelt för medborgare och företag att delta. För hushålls råder lagen om fastighetsnära insamling sedan den 1 januari 2024, vilket reglerar hur förpackningar samlas in från boendefastigheter och flerfamiljshus.  
  • Sortering av wellpapp: Efter insamlingen sorteras wellpappmaterialet noggrant för att avlägsna föroreningar och oönskat material som kan påverka återvinningen. Detta inkluderar att avlägsna tejp, etiketter och annan icke-pappersrelaterad kontaminering. 
  • Krossning av wellpapp: Den sorterade wellpappen krossas eller skärs nu i mindre bitar. Krossningen ökar wellpappens yta, vilket underlättar återvinningsprocessen. 
  • Pappersmassa: Den krossade wellpappen blandas med vatten och omvandlas till pappersmassa. 
  • Tillverkning av nya pappersprodukter: Återvunnen pappersmassa från wellpapp används för att producera nya produkter av wellpapp, inklusive kartonger och förpackningar. 

Fördelar med att återvinna wellpapp

Vi alla vet att materialåtervinning minskar behovet av att bryta och förbruka nya naturresurser och minskar således det ohållbara användandet av jungfrumaterial. Genom att återvinna wellpapp, kartong och pappersförpackningar kan samma resurs användas om och om igen. Konkret resulterar det bland annat i dessa fördelar: 

  • Resursbesparing: Återvinning av wellpapp minskar behovet av att hugga ner träd för att skapa ny wellpapp och sparar energi som annars skulle användas i tillverkningsprocessen av ny wellpapp. 
  • Minskning av deponier: Genom att återvinna wellpapp minskar mängden avfall som hamnar på deponier, vilket avlastar avfallsanläggningar och minimerar de miljömässiga påverkningarna av deponier. 

En viktig del i omställningen

Återvinning av wellpapp är en viktig del av en cirkulär ekonomi och strävan efter hållbarhet. Det är enkelt att delta i denna praxis genom att separera använd wellpapp från annat avfall och lämna det i särskilda återvinningsbehållare eller insamlingsplatser. Det bidrar till att minska resursförbrukningen och skapa en mer hållbar framtid. 

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras och återvinns. 

Kontakta oss

Behöver du hjälp med återvinningen i din fastigheter eller på din arbetsplats? Ta kontakt med oss idag så hör vi av oss inom kort.