Återvinning av plast

Vad är plast?

Plaståtervinning är processen där använda plastmaterial samlas in, bearbetas och omvandlas till nya plastprodukter. Syftet med plaståtervinning är att minska behovet av att tillverka ny plast för jungfruliga råvaror, vilket sparar naturresurser och minskar miljöpåverkan. Plaståtervinning hjälper också till att minska mängden plastavfall som hamnar i deponier eller i naturen.

Det är viktigt att notera att inte alls plast kan återvinnas på samma sätt. Vissa plasttyper är mer lämpliga för återvinning än andra, och det är därför viktigt att sortera och samla in plast på ett sätt som möjliggör effektiv återvinning. PET- och HDPE-plast, som används i många flaskor och förpackningar, är vanligtvis eftertraktade och enklare att återvinna än andra plasttyper.

Plaståtervinning är en viktig del av en hållbar avfallshantering och kan bidra till att minska miljöpåverkan och beroendet av jungfruliga råvaror plasttillverkning. Det är också ett område där förbättringar och ökad medvetenhet kan göra stor skillnad för miljön och för att minska plastföroreningar i naturen.

Hur sorterar man plast?

Plastförpackningar är behållare av plast som används för att skydda och lagra varor.

  • Plastpåsar
  • Flaskor i plast
  • Lådor i plast
  • Burkar och lock för livsmedel
  • Plasttuber
  • Chipspåsar

Sträckfilm är en genomskinlig och mycket elastisk plastfolie som används för att omsluta och hålla objekt sammanbundna. Den är lik den plastfolie man använder i köket, men är starkare och kan sträckas utan att gå sönder.

Annan typ av plast utgörs av plastredskap, leksaker, trädgårdsartiklar och elektronikkomponenter i plast.

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.