Återvinning av ofärgat glas

Vad är ofärgade glasförpackningar?

Ofärgat glas, ofärgade glasförpackningar, även känt som klarglas eller vitt glas, är en typ av glas som saknar tillsatta färgämnen, vilket ger det dess transparenta och genomskinliga egenskaper. Det är en viktig komponent i många vardagliga produkter, inklusive fönster, flaskor, laboratorieutrustning och köksredskap. Ofärgat glas används på grund av sin neutrala färg och förmåga att släppa igenom ljus utan att förändra dess färg.

Återvinning av ofärgat glas är en miljövänlig process som hjälper till att minska behovet av att producera nytt glas från jungfruliga råvaror, såsom sand och soda. Återvunnet ofärgat glas kan användas för att tillverka nya glasprodukter utan att förlora kvalitet eller funktion.

Några steg i återvinningen av ofärgat glas

 1. Insamling: Använda ofärgade glasföremål, som flaskor och burkar, samlas in från konsumenter, företag och återvinningscentraler. Det är viktigt att sortera glaset noggrant för att undvika kontamination med andra material.
 2. Krossning: De insamlade glasföremålen transporteras till en återvinningsanläggning, där de krossas till små bitar, kända som krossat glas eller kross.
 3. Smältning: Krossat glas smälts vid höga temperaturer i en ugn. Under smältprocessen avlägsnas föroreningar och oönskade material.
 4. Formning: Den smälta glasmassan omvandlas sedan till nya glasprodukter genom att formas i önskad form, som flaskor eller andra glasvaror.
 5. Kylning och inspektion: De nyproducerade glasprodukterna kyls och inspekteras noggrant för att säkerställa kvalitet och överensstämmelse med specifikationer.
 6. Distribuering: De färdiga produkterna distribueras sedan för att användas på nytt.

Så återvinner du ofärgade glasförpackningar

Återvinning av ofärgat glas minskar avfallsmängden och sparar energi som skulle ha gått åt till att tillverka nytt glas från råvaror. Det är en viktig del av hållbar avfallshantering och ett bidrag till miljöskydd och resursbevarande. Det är också en process som enkelt kan inkorporeras i det dagliga beteendet genom att sortera ofärgat glas från andra avfall och placera det i återvinningsbehållare.

Godkänd sortering av ofärgade glasförpackningar:

 • Burkar i ofärgat glas
 • Flaskor i ofärgat glas

Ej godkänd sortering av ofärgade glasförpackningar:

 • Dricksglas
 • Speglar
 • Fönsterglas
 • Porslin
 • Glödlampor

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.