Återvinning av metallförpackningar

Vad är metallförpackningar?

Metallåtervinning är en kritisk komponent inom hållbarhet och avfallshantering, särskilt när det gäller verksamheter. Företag och industrier är ofta betydande producenter och användare av metallmaterial, och därför har de en viktig roll att spela när det handlar om att minska resursförbrukning och miljöpåverkan genom att återvinna metall.

Metallförpackningar är behållare av metall som används för att skydda och förpacka varor, till exempel konservburkar eller lock av metall.

Metallprodukter eller komponenter som inte primärt är avsedda för förpackningar bör sorteras separat och inkluderar bland annat verktyg, skruvar eller kontorsstolar i mestadels metall.

Insamling, sortering och återvinning av metall

Genom att sortera metall korrekt på din arbetsplats är ni som företag aktivt med och gör en stor insats för klimatet och nyttjandet av naturresurser. Såhär kan processen för insamling och återvinning av metall gå till.

Insamling: Företag kan starta interna program för insamling av skrotmetall från sin egen verksamhet. Detta kan inkludera överblivet material från produktion, gamla maskiner och utrustning, eller återvunna metallprodukter som inte längre är i bruk. Metallskrotet samlas in noggrant och säkert. Är du en kontorsverksamhet så har du förmodligen en behållare eller ett kärl för sortering av metall på kontoret. Erat sorterade material hämtas och hanteras då av er återvinningspartner.

Sortering: Efter insamling sorteras metall efter typ och kvalitet. Detta inkluderar att skilja olika metalltyper, såsom aluminium, koppar, järn och stål.

Återvunnen metall bearbetas genom att smälta ner och omvandla den till nya metallprodukter. Detta minskar behovet av att utvinna nya råvaror och sparar energi.

Ekonomiska fördelar med metallåtervinning

Metallåtervinning kan vara ekonomiskt fördelaktigt för företag. Återvunnen metall kan säljas som en råvara, och värdena kan variera beroende på metalltyp och marknadsläge.

Miljöfördelar med metallåtervinning

Återvinning av metall minskar behovet av att utvinna nya metaller, vilket minskar miljöpåverkan från gruvdrift och mineralutvinning. Dessutom minskar återvinningen energiförbrukningen och utsläppen som är förknippade med primär metallproduktion.

Företag vinner också på att metallåtervinna

 

För företag är det viktigt att implementera en hållbar metallåtervinningsstrategi som kan minska avfallsmängden och resursförbrukningen samtidigt som det bidrar till företagets ekonomiska bärkraft och miljöansvar. Detta kan också bidra till att förbättra företagets miljöprofil och uppfylla miljökrav och regler som kan vara relevanta för deras verksamhet.