Återvinning av farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall, även känt som giftigt avfall, är en kategori av avfall som innehåller ämnen som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper utgör en fara för människors hälsa, för miljön eller samhället om det inte hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Dessa ämnen kan vara giftiga, frätande, brandfarliga, explosiva eller på annat sätt farliga.

På grund av riskerna för människors hälsa och miljön regleras hanteringen, transporten och deponeringen av farligt avfall mycket noggrant. Målet är att minimera risken för olyckor och föroreningar och att se till att farligt avfall hanteras på ett säkert sätt genom insamling, rapportering, återvinning, förbränning eller deponering på särskilda anläggningar som är utformade för att hantera dessa farliga material.

Hur sorteras farligt avfall?

Farligt avfall utgörs av en mängd olika avfallsvarianter och det är viktigt att denna typ av avfall sorteras ut för att eliminera faror och risker.

Godkänd sortering av farligt avfall:

  • Gastuber
  • Sprayflaskor
  • Målarfärg
  • Brandsläckare
  • Blekningsmedel (Väteperoxid)

Exempel på farligt avfall:

Lösningsbaserad färg: Målarfärg av lösningsbaserad karaktär förvaras i burkar, har tillverkats av syntetiska ämnen och innehåller farliga ämnen såsom bekämpningsmedel.

Vattenbaserad färg: Målarfärg av vattenbaserad karaktär utgörs inte av syntetiska ämnen men ska ändå sorteras separat som farligt avfall.

Sprayflaskor: Sprayflaskor likt hårspray, deodoranter, spraylim eller sprayfärg drivs på gas och klassas som farligt avfall.

Brandsläckare: Brandsläckare avser uttjänta eller oanvändbara brandsläckningsenheter eller utrustning som inte längre kan användas.

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.

Låt oss ta hand om ditt farliga avfall

Wayoo har många års erfarenhet av att hantera farligt avfall. Vi hjälper dig att tryggt och säkert få ditt farliga avfall bortforslat, hanterat och återvunnet och hanterar dessutom all rapportering.