Återvinning av elavfall

Elavfall kan vara farligt om det inte hanteras korrekt, eftersom det ofta innehåller komponenter och material som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Dessa material kan inkludera tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium, liksom andra giftiga ämnen och brännbara komponenter.

Vad är elavfall?

Elavfall, som ibland också benämns som elektroniskt avfall och ofta förkortas som e-avfall eller e-skrot, hänvisar till avfall från elektroniska enheter och utrustning som inte längre är i bruk eller har blivit föråldrade.

Så sorteras elavfall

Återvinning och hantering av elavfall är av största vikt för att minska de negativa miljökonsekvenserna och för att återvinna värdefulla resurser som finns i elektroniken. Genom återvinning kan man återanvända eller utvinna metaller och andra material från gamla elektroniska enheter för att minska behovet av att utvinna nya råvaror och minska miljöpåverkan. Dessutom kan återanvändning eller omvänd logistik hjälpa till att förlänga livslängden på elektroniska produkter, vilket minskar behovet av att producera nya enheter.

Här följer några riktlinjer för vad som sorteras som elavfall.

Godkänd sortering av elavfall:

 • Trasiga mobiltelefoner
 • Köksapparater
 • Miniräknare
 • Kaffebryggare
 • Elektriska verktyg eller annan trasig elektronik

Ej godkänd sortering av elavfall:

 • Kylskåp
 • Frysar
 • Kondensatorer
 • Lysrör
 • Neonrör
 • Lågenergilampor

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.