Återvinning av brännbart avfall

Energiåtervinning, bland de flesta känt som brännbart avfall, är en typ av avfall som innehåller material som kan förbrännas säkert och effektivt som en metod för att omvandla avfall till energi, till exempel pärmar, post-it, fönsterkuvert och förorenat papper.

Vad är brännbart avfall och energiåtervinning?

Energiåtervinning, bland de flesta känt som brännbart avfall, är en typ av avfall som innehåller material som kan förbrännas säkert och effektivt som en metod för att omvandla avfall till energi, till exempel pärmar, post-it, fönsterkuvert och förorenat papper.

Hantering av brännbart avfall

För att behandla brännbart avfall genom förbränning används avancerade förbränningsanläggningar, som kallas förbränningsugnar eller avfallsförbränningsanläggningar. Genom att bränna detta avfall genereras värmeenergi, som kan användas för att producera elektricitet eller vid uppvärmning, vilket gör att brännbart avfall kan bidra till att producera energi på ett hållbart sätt.

Det är viktigt att notera att brännbart avfall måste brännas under kontrollerade förhållanden i dessa specialiserade anläggningar för att minimera utsläppen av skadliga ämnen i luften och uppfylla stränga miljökrav. Samtidigt som brännbart avfall kan vara en användbar resurs för energiproduktion, är det också viktigt att fortsätta prioritera avfallshierarkin genom att minska, återanvända och återvinna material innan man överväger förbränning som en alternativ avfallshantering.

Ett av våra uppdrag som återvinningsaktör är att hjälpa våra kunder minska sitt brännbara avfall genom att implementera lösning för källsortering av alla återvinningsbara material; såväl förpackningar som kompostering av matavfall och separat insamling av pappershanddukar.

Hur sorterar man brännbart avfall/energiåtervinning?

Brännbart avfall, energiåtervinning, sorteras i separata behållare och ska i största möjliga mån innehålla sådant som inte går att återvinna.

Godkänd sortering:

 • Pärmar
 • Post-it
 • Fönsterkuvert
 • Förorenat papper
 • Blandat osorterat avfall

Ej godkänd sortering:

 • Matavfall och elektronik
 • Gips och farligt avfall, såsom:
  • Ljuskällor
  • Batterier
  • Oljeförorenat material
  • Kemikalier

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.