Nyhet

4 min läsning

Intervju med Dino Eklöf: Vart är framtiden på väg?

Dino Eklöf är grundare av Wayoo (tidigare Office Recycling) och medlem i styrelsen för Återvinningsindustrierna. Med en karriär och en passion inom hållbarhet så finns det få ämnen som får Dino att tala så passionerat som klimatfrågor. Därför undrade vi hur Dino ser på vissa trender, läxor vi har lärt oss och vart framtiden är på väg.

Dino, vilka trender ser du har varit störst under det senaste året? Vart har det funnits störst möjligheter att driva förändring? 

Jag skulle säga att, under de senaste 6-12 månaderna så har klimatet verkligen kommit i fokus och mycket tack vare Greta. Hon har verkligen hjälpt att ändra människors beteende, vilket vi alla vet är en av de svåraste sakerna att ändra på för att lyckas inom hållbarhet. Människan kan inte tänka för mycket för att ta beslut, utan det måste komma naturligt, därför är en beteendeförändring nyckeln till att lyckas i längden.

Ett fantastiskt exempel är hur många fler väljer att avstå flygresor idag, en klimatbov som länge har varit för svår att avstå. Greta har startat trenden att aktivt välja bättre hållbara alternativ och att orka motstå de klimatbovar vi tar för givet.

Ytterligare något som jag ser som en stark kraft är hur starka vi konsumenter är. Om vi vill ha ekologiska, fossilfria eller återvunna alternativ, så kan vi få det. Vi måste bara säga till (och på skarpen) och se till att inte kompromissa för mycket. Vi konsumenter är superstarka och kan se till att producenter måste ändra sina beteenden.

Om vi blickar framåt, vilka trender kommer ske inom de närmsta 12 månaderna, i Stockholm och globalt? 

Transparens! Tiden av Greenwashing är över. Som jag nämnde tidigare så sätter konsumenter, medarbetare och samhället större krav på företag att faktiskt ska vara miljövänliga. Det är därför fortfarande viktigt att konsumenter har koll på miljömärken och kan göra miljömedvetna val för en bättre framtid.

Sedan tror jag också starkt på elektrifieringen – el har fantastiska möjligheter. Wayoo har som mål att vara helt eldrivna år 2023. Det krävs därför att el byggs ut och att vi alla jobbar mot ett fossilfritt Sverige.

Självklart om man ser det från ett globalt perspektiv så är utbildning fortfarande en prioritet. Många utvecklingsländer går igenom sin industrialisering just nu och där har vi möjlighet att utbilda, så att de inte begår samma misstag som många andra gjort. Låt oss lära oss av våra misstag och bli bättre!

Jag ser Sverige som en fantastisk förebild, återvinning är nästan som en religion här och hållbarhet är något vi lär oss från en ung ålder. Vi kan alla bli förebilder, för att sträva mot en bättre framtid.

Vilka krav tycker du bör ställas på företagare, för att utöka återvinningsmöjligheterna i kontorsmiljön?

Självklart bör kraven vara så höga som de ofta är hemma, där allt återvinns och det finns ständiga krav för att konsumera smartare och mindre. Men av någon anledning så reflekteras de inte alltid i arbetsmiljön. Där hamnar oftast kraven hos anställda, då det krävs beteendeförändring.

Något som även är härligt att se är hur många medarbetare som väljer att sätta krav på sin arbetsgivare. Hållbarhetsarbete kräver att alla är involverade. Mindre konsumtion, mer återvinning och en cirkulär ekonomi – det är nyckeln till en ljus framtid.

Målen ska alltid vara att sortera och återvinna allt, ställ fram återvinningskärlen så att de inte går att undvika, investera i en matavfalls-kompost och ta ansvar för att konsumera mindre. Och när det krävs att köpa nytt, se till att alternativen ses över ordentligt, och välj den vara som har minst klimatpåverkan.

Detta kan vara ekologisk mat, vegetariskt, elektronik som kräver mindre el, smart belysning och transport som är fossilfri. Alla beslut spelar roll.

Som företagare, hur tycker du man bör sätta sina återvinningsmål? Vad bör de tänka på och hur ofta bör de sätta nya mål?

Mina tips är att se till att målen är mätbara och att mäta dem regelbundet. Mål som att minska våra resurser och hur mycket som återvinns. Allt som kan återsättas i kretsloppet ska göras, så inga alternativ utan det är ett krav, gör det rätta.

Hos Wayoo så sätter vi höga mål och krav på oss själva. Senaste beslutet vi gjorde var ett nytt inköp för att minska antal transporter från vårt återvinningscenter. Genom denna nya maskin så minskade vi storleken på materialet som vi transporterar så att vi tog bort 83% av transporterna. Där sparar vi kostnader och klimatpåverkan. Ett underbart inköp!

Hur ser du till att Wayoo väljer sina underleverantörer? Vilka kriterier har ni och hur arbetar ni med dem för att få bästa möjliga service?

Vi jobbar väldigt strikt med våra underleverantörer. Då vi har stora krav på oss själva så har vi även krav på dem. Vi använder ett formulär där vi har har vissa frågor och vi är inte rädda för att ställa dem. Vi kräver även att de jobbar aktivt med miljöfrågor och att de kämpar för att bli bättre på att minska deras klimatavtryck.

Ett exempel på detta är när vi skulle köpa en ny maskin från en leverantör i Tyskland. Jag hade gjort min läxa, läst alla beskrivningar, sett video, pratat med andra och jag kände mig trygg och bestämde därefter att vi skulle köpa denna maskin. Istället för att slutföra köpet så insisterade leverantören på att jag skulle flyga ner och se maskinen. Jag nämnde då att jag inte tyckte det var nödvändigt och jag inte heller ville flyga i onödan. Leverantören svarade då att flyga var ofarligt för miljön och insisterade att jag skulle flyga ned. Det blev ingen affär med denna leverantör, även om deras utrustning var bra så stod inte detta företag för samma klimatetik som vi. Var därför inte rädd för att sätta krav på och lära känna dina leverantörer.

Vilka möjligheter ser du för återvinningsaktörer att bredda sitt sortiment och återvinningserbjudande? 

Jag tror att den nya tekniken för att effektivisera återvinning och även att se till att återvinningsindustrin blir renare, kommer låta alla material i framtiden att bli återvunna.

Wayoo kör fossilfritt med en fordonsflotta som enbart tankas med biogas eller el, och profilerar sig med snygga kärl som passar i de mest väldesignade kontorsmiljöer, allt för att göra källsorteringen mer tilltalande.