Nyhet

1 min läsning

Känslig information? Vi tar hand om ditt sekretessmaterial

Ibland krävs det extra försiktighet och sekretess när det kommer till hanteringen av dokument och annan känslig information. Vi erbjuder en säker lösning genom att hämta och plombera kärl och säckar innehållande sekretessmaterial för att sedan förstöra innehållet på vår egen anläggning. Här går vi igenom vår process för sekretessdestruering, från säkerhetsanalys till utfärdande av destrueringsintyg.

Ibland är det viktigt att vissa dokument, eller annan hemlig information, tas om hand och återvinns med största möjliga försiktighet och sekretess. Vi hämtar och plomberar kärl och säckar innehållande sekretessmaterial för att slutligen på vår egen anläggning destruera innehållet så att informationen aldrig kan återskapas. 100% tryggt!

Högre krav på sekretesshantering

Sedan GDPR trädde i kraft har kraven på hur företag och organisationer hanterar sekretessbelagt material ökat. På vår videoövervakade återvinningscentral arbetar specialutbildad personal och vi har en egen separat destrueringsanläggning där vi förstör dokument och annan känslig information. Vår destrueringsprocess är certifierad och kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och alla sekretesshandlingar destrueras enligt europastandard DIN 4.

Sekretessdestruering handlar om mer än bara dokumentförstöring. Vi hanterar, destruerar och återvinner även hårddiskar och prototyper innehållande känslig information.

Så går det till när vi förstör ert sekretessbelagda material

  • Analys – Tillsammans med dig gör vi en säkerhetsanalys och bestämmer i vilken omfattning ni behöver hämtningar.
  • Plombering – Ditt sekretessmaterial plomberas av vår egen personal direkt på plats hos er vid hämtning.
  • Transport – Alla transporter sker alltid i låsta bilar av specialutbildade chaufförer.
  • Säker överlämning – På plats på vår anläggning tas materialet emot av säkerhetskontrollerad anläggningspersonal.
  • Destruering – Materialet bryts ned i den låsta avdelningen av vår destrueringsanläggning. Det innebär att destrueringsprocessen aldrig lämnas över till en tredje part.
  • Intyg – När ert material är förstört mottager ni ett destrueringsintyg från oss.

Läs vidare om hur vi arbetar med sekretesshantering och destruering.