Nyhet

2 min läsning

Tänk på detta när ni väljer transportleverantör

Upptäck hur du kan göra snabba och hållbara val när det gäller transporter för ditt företag. Utforska strategier för att utvärdera befintliga leverantörer och välja alternativ med minsta möjliga klimatpåverkan. Från att granska nuvarande transporttjänster till att utforska miljövänliga alternativ, ta reda på hur du kan göra en positiv förändring i ert företags transportstrategi.

Bråttom till ett möte eller viktig post som ska iväg? Då finns det inte mycket tid att se över alternativen. Det måste ofta ske snabbt och smidigt. Därför är det viktigt att se till att de befintliga leverantörerna har en så liten klimatpåverkan som möjligt. Det krävs ett gediget grundarbete, men kommer underlätta när ni måste organisera transport i fortsättningen.

Era nuvarande transportleverantörer

Vilka transporttjänster använder ni idag? Det kan vara budtransporter, taxi eller godstransporter. Vilket företag är det första alternativet? Hur prioriterar de sitt miljöarbete och vilka steg tar de för att minska sitt klimatavtryck.

Ofta så kan du hitta information på leverantörens hemsida, men akta dig för greenwashing! Tips: Välj alltid cykel framför bil och tåg framför flyg.

Du kan även fråga leverantören, hur minskar de sitt klimatavtryck? Det kanske finns ett utbud av tjänster som har ett mindre CO2-utsläpp som du ej blivit erbjuden.

Några alternativ till transportleverantörer

  • Transportera era kollegor med Bzzt – små, smidiga taxipodar som du beställer med en app. Billigare än vanlig taxi – och helt utsläppsfria (de kör på miljömärkt el).
  • Cykelbud – det finns hundratals i storstäder, ofta snabba och väldigt priseffektiva.
  • Tåg – ett utmärkt alternativ för längre sträckor. De svarar för mindre än en procent av hela transportsektorns utsläpp av koldioxid, då de i Sverige till stor del drivs med el.
  • Wayoo(såklart) – återvinner ert återvinningsmaterial med en fossilfri fordonsflotta som drivs av biogas.

Hur hittar man en ‘perfect match’? 

  • Att de – precis som ni – aktivt ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan
  • Att de ska ha en tydlig plan för hur deras koldioxidutsläpp ska minska
  • Att de använder energi från förnyelsebara källor
  • Att de levererar bra service och samtidigt fokuserar på att bli så hållbara som möjligt

Vad händer nu?

Titta närmare på era nuvarande leverantörer. Antingen är allt frid och fröjd eller så måste ni troligtvis byta transportleverantör till ett mer hållbart alternativ. Om du måste byta transportleverantör och har ett existerande kontrakt, kontakta era nya leverantör. De kan ofta hjälpa till med att leverantörsbyten och hitta ett mer passande alternativ. Om du inte har ett kontrakt, kommunicera till era kollegor att ni har bytt leverantör, se till att alla har tillgång till kontaktuppgifterna och att de är medvetna om varför detta beslut har fattats. Det är oftast mycket lättare att få med kollegorna på förändring om de förstår varför beslutet har fattats.