Nyhet

3 min

3 Green tech-begrepp att hålla ögonen på

Green tech, teknologi för miljövänliga lösningar, växer snabbt. Företag inom området strävar efter hållbarhet och återanvändning, med fokus på gröna material, cirkulär avfallshantering och energieffektivitet. Exempel inkluderar Office Recyclings kompostmaskin för matavfall. Dessa innovationer visar hur företag kan bidra till en mer miljövänlig framtid.

Green tech, för den oinvigde, är en term som beskriver de teknologiska framsteg som har för avsikt att mildra eller omvända människans påverkan på miljö och klimat.

Ofta talar man om “Green tech companies”, alltså företag som i sin grundidé eftersträvar att ha en positiv påverkan på klimatet.

Några exempel på områden som dessa företag har i fokus i sin verksamhet är:

  • Hållbarhet – Genom att verka på ett sätt som kan uppfylla samhällets behov över lång tid och med hög resurseffektivitet.
  • Vagga-till-vagga – Motverka slit-och-släng-kulturen genom att tillverka varor som kan återanvändas eller återvinnas på ett hållbart sätt. Diametralt brukar man säga att produkter som slits ut och behöver skrotas och ersättas följer Vagga-till-graven-metoden.
  • Resursminskning – Förbättrade och innovativa produktionsmetoder ska leda till minskat svinn och på bästa sätt utnyttja de tillgängliga resurserna.

3 begrepp inom Green tech att hålla ögonen på

Gröna material

Många Green tech-företag fokuserar på att ersätta traditionella fossilbaserade material med hållbara alternativ. Vanligtvis kommer dessa alternativa material från organiska källor, så som mat eller avfall från jordbruksindustrin.

Ett exempel på ett grönt material med intressant potential är PolyEarthylene, ett hållbart och förnybart material som kan användas som ersättning för klassiska plastmaterial.

Cirkulär avfallshantering

Avfallshantering kan i sin värsta form vara en riktig miljöbov. Från transporter till förbränningsprocesser, om inte miljövänliga och hållbara sätt att hantera avfall blir en självklarhet, så riskerar de företag som inte följer med i utvecklingen inom hållbar återvinning att bli avfärdade av sina kunder som förlegade klimatbovar.

Wayoo erbjuder sedan några år tillbaka en helautomatisk kompostmaskin, som på ett hållbart sätt tar hand om kontorets matavfall och omvandlar det till näringsjord som kan användas vid plantering. Ett bättre sätt att hantera matavfall än förbränning, eller hur?

Effektivisering inom energianvändning

Ett av de absolut största områdena med möjlighet till förbättring är hur vi som samhälle förbrukar vår energi. Vi har nog alla hört talas om skräckexempel där vårt elnät i storstäderna riskerar att slås ut på grund av för hög belastning.

Genom att implementera system som hjälper till att effektivisera hur vi använder vår energi så kan stora klimatbesparingar göras med relativt enkla medel.

Det finns otroligt många exempel på situationer där energi används på ett ineffektivt sätt. Fundera till exempel på alla simhallar, företagslokaler och andra stora faciliteter där lampor och värme hålls igång konstant, trots att inga eller få personer nyttjar dem. Det behöver såklart göras större insatser för att uppnå total energieffektivisering, men många bäckar små bildar snart en stor å. Ta en titt på vår guide för att se vad ni kan göra på ert kontor för att sänka elförbrukningen: 5 tips som sänker elförbrukningen på kontoret.