Nyhet

3 min

Framstegen fortsätter i Lodariyal med Hand in Hand

Den senaste sexmånadersrapporten från vårt byprojekt med välgörenhetsorganisationen Hand in Hand visar på betydande framsteg, inklusive mobilisering av självhjälpsgrupper och utbildning inom entreprenörskap och avfallshantering. Vi ser fram emot att fortsätta följa projektet och planerar att besöka byn för att se förändringen med egna ögon.

Svindlande 582 mil från vårt kontor i Stockholm pågår varje dag vårt byprojekt i samarbete med Hand in Hand. Det är allt annat än enkelt att föreställa sig de insatser och framgångar som såväl kvinnorna i byn som Hand in Hands personal dagligen gör, men genom uppdateringar och rapporter ges vi löpande insikt i projektets frammarsch. Med spänning har vi väntat och äntligen har vi sexmånadersrapporten i våra händer. Här redovisas insatser som gjorts och resultat som nåtts under perioden december 2021-maj 2022. Varje dag tas ett jättekliv i kampen mot fattigdom och främjande av entreprenörskap.

Projektets framsteg

För att vi liksom du som läser ska få en övergripande bild av hur många kvinnor som just nu tränas och utbildas, vilka medel som används och vad detta 2,5 år långa projekt väntas mynna ut i, levererar Hand in Hand siffror till oss löpande. Innan vi går in på de faktiska aktiviteter som ägt rum det senaste halvåret tittar vi först närmare på målsättningar och nuläge.

Antal mobiliserade självhjälpsgrupper

Nuläge: 11 st, totalt 132 kvinnor
Målsättning: 12 st, totalt 150 kvinnor

Antal jobb skapade från nyskapade företag eller förbättringar av befintliga

Nuläge: 13 st jobb
Målsättning: 75 st jobb

Antal jobb skapade från färdighetsträning

Nuläge : 8 st
Målsättning: 25 st

Mobilisering i självhjälpsgrupper

En viktig del av byprojektet och målet att bekämpa fattigdom långsiktigt och hållbart är att mobilisera byinvånarna i mindre självhjälpsgrupper. Inom grupperna deltar kvinnorna i olika typer av utbildningsspår och aktiviteter uppsatta av Hand in Hand. Sedan december har:

  • 80 medlemmar deltagit i ett gatuspel med syfte att sprida medvetenhet om mikroföretagande och kvinnors egenmakt
  • 123 medlemmar givits utbildning inom kapacitetsuppbyggnad
  • 128 medlemmar givits ekonomisk och digital kompetensutbildning
  • 61 medlemmar anmält sig till olika trygghetssystem
  • 32 kvinnor aktivt deltagit i en tvådagars informationsföreläsning om kvinnors rättigheter

Entreprenörskap och färdighetsträning

  • 20 medlemmar har tränats inom svampodling
  • 14 medlemmar har tränats i biokompostbearbetning och paketering

Support inom företagande och marknadskopplingar

  • 13 st familjebaserade företag genererar nu i besparingar utifrån självhjälp
  • 8 självhjälpsgrupper har satts i kontakt med olika välfärdsföreningar för att sälja biokompost till boende i närliggande städer

Avfallshantering i byn

Daglig insamling av avfall från hushåll har nu kommit igång! Just nu genomförs insamlingen från totalt 420 hushåll av fem miljöhjältar i byn. Fram till och med april 2022 har 2355 kg biologiskt nedbrytbart avfall och 471 kg icke-nedbrytningsbart material samlats in. Dessutom har två miljöförstörande hotspots för byns avfall tagits bort efter en omfattande städningsinsats. Hurra!

Vi fortsätter följa vårt projekt med engagemang och intresse. Under hösten tar vi chansen att besöka vårt byprojekt för att se förändringen med egna ögon och träffa de människor som valt att medverka i programmet. Det ser vi fram emot!