Nyhet

2 min läsning

Dessa plastprodukter förbjöds den 1 januari 2022

EU-direktivet om förbud mot vissa engångsplastartiklar trädde i kraft den 1 januari 2022 i Sverige, efter att ha försenats från sommaren 2021. I detta inlägg går vi igenom bakgrunden till förbudet, vilka plastprodukter som omfattas och vad som händer härnäst i arbetet mot en cirkulär ekonomi och minskad plastanvändning.

Plastpåsar i naturen

Vi har tidigare skrivit om ett förbud mot vissa engångsplastartiklar som skulle förbjudas förra året. Även om EU-direktivet var tänkt att träda i kraft för hela EU sommaren 2021, så försenades direktivet i Sverige och infördes först den 1 januari 2022.

Vad är bakgrunden till förbudet?

Under 2019 infördes ett nytt EU-direktiv med med fokus på att minska nedskräpningen i främst hav, sjöar och andra marina resurser, vilket är ett växande globalt problem som omfattas av FN:s Globala Klimatmål 14 (Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling).

Man estimerar att 80-85% av all nedskräpning i marina miljöer består av plastartiklar, där 50% utgörs av engångsplastartiklar och 27% fiskerelaterade artiklar. Förbudet mot vissa plastartiklar är ett viktigt steg mot att skapa en cirkulär ekonomi samt att uppnå målet om att minska användningen av plastprodukter med 50% under 2026 jämfört med 2022.

Vilka engångsplastprodukter förbjöds den 1 januari?

De produkter som man fokuserar på i EU-direktivet är de värsta nedskräparna i marina miljöer, nämligen:

 • Bomullspinnar
 • Bestick & Tallrikar
 • Ballongpinnar
 • Sugrör
 • Matbehållare & muggar i expanderad polystyren
 • Plastpåsar
 • Förpackningar och omslagsplast

Observera att sugrör och ballongpinnar för användning inom vården ej förbjuds. Det finns produkter av ovanstående typ som inte räknas som engångsprodukter och därmed inte är förbjudna. Förbudet avser engångsplastprodukter.

Vissa produkter ska även märkas upp tydligt och standardiserat på svenska för att göra köparen uppmärksammad på plastinnehållet:

 • Våtservetter och sanitetsartiklar
 • Cigarettfimpar & andra tobaksvaror med filter
 • Dryckesmuggar

Vad händer härnäst?

Förbudet mot vissa engångsplastartiklar är en del av en större plan och fler delar av direktivet kommer att införas den närmsta åren. Några av dessa är:

 • Förbud mot konfetti av plast i utomhusmiljöer (Börjar gälla 2022-04-30)
 • Ökat ansvar för producenter kring insamling av fimpar och förpackningar i utomhusmiljöer (Börjar gälla 2023-01-05)
 • Engångsmuggar med mer än 15% plast förbjuds (Börjar gälla 2024-01-05)

Vill du läsa hela direktivet kan du hitta det här:

Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

Ta nästa steg i ert hållbarhetsarbete

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ert företag med kontorsåtervinning, destruering av sekretessbelagd information och andra aspekter av ert hållbarhetsarbete.

Läs mer om våra tjänster och kontakta oss