Nyhet

3 min läsning

EU:s engångsplastdirektiv – dessa produkter förbjuds den 1 juni

EU:s engångsplastdirektiv från 2019 innebär betydande förändringar för företag och verksamheter som använder eller tillverkar engångsartiklar i plast. Med nya regler och mål för att minska plastanvändningen och öka återvinningen, är det viktigt att företag förbereder sig för att möta kraven. Läs vidare för att förstå vad direktivet innebär och vilka åtgärder du kan vidta som företagsledare för att anpassa dig till de nya reglerna.

Den 5:e juni 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv (2019/904). Det innehåller ett flertal åtgärder samt förändringar gällande engångsartiklar i plast. Vissa engångsartiklar kommer att förbjudas medan andra ska minska i förbrukning eller anpassas för att nå de nya klimatmålen.

Redan nu har många företag och verksamheter börjat arbeta mot att reglerna ska träda i kraft. Vissa av målen kommer att vara lättare att uppnå än andra. Direktivet innebär flera större anpassningar för producenterna, såsom förändrad paketering samt ett ansvar för själva uppsamlingen av avfallet. Konsumenterna i sig påverkas inte i någon större utsträckning. Möjligtvis så kan det innebära en prisökning på engångsprodukterna (ex. engångsbestick) då de billigaste plasterna byts ut mot mer hållbara alternativ.

Mål för EU’s engångsplastdirektiv

Dessa är reglerna samt målen för direktivet:

 • Förbud mot plast (för produkter där fullgoda miljövänliga ersättningsalternativ finns)
 • Minskad förbrukning (där ej fullgoda alternativ finns)
 • Krav på bättre design för dryckesbehållare (tex. kapsyler som sitter ihop med behållare)
 • Utökad märkning (tex. hur produkten ska hanteras som avfall, negativa effekter samt typ av plast som förekommer i produkten)
 • Utökat producentansvar (träder i kraft 2023 och innebär att producenterna i högre grad själva ansvarar för bla insamling och uppstädning av sina produkter)
 • Insamling dryckesflaskor (77% ska samlas in 2025, 2029 höjs målet till 90%)
 • Öka medvetenheten hos konsumenter (tex. noggrannare märkning av produkter samt att sprida information)

När träder reglerna i kraft?

Det stegvisa införandet av EU:s lagstiftning innebär en rad krav och åtgärder för medlemsländerna. De första kraven, såsom förbud mot vissa engångsplaster börjar gälla redan nu i sommar (3 juli 2021). Även krav på märkning av produkter och information införs. Det innebär till exempel att producenterna även måste informera konsumenterna om de negativa effekterna, om tillgängliga alternativ samt hur de ska hanteras som avfall.

Förbud gäller mot följande plastprodukter för engångsbruk från och med 1 juni:

 • Bomullspinnar
 • Bestick och tallrikar
 • Sugrör
 • Omrörare för drycker
 • Ballongpinnar
 • Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast
 • Livsmedelsbehållare i expanderad polystyren avsedda att konsumeras direkt och utan ytterligare beredning
 • Dryckesbehållare och muggar i expanderad polystyren

Här hittar du Naturvårdsverkets pdf med sammanställning över samtliga produkter och dess åtgärder.

Definiering av “producent” har uppdaterats

Den uppdaterade definitionen av vem som räknas som producent (Naturvårdsverket) började gälla den 1 januari i år (2021) och avser den som yrkesmässigt:

 • för in en förpackad vara till Sverige
 • tillverkar en förpackning i Sverige
 • för in en förpackning till Sverige
 • fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara.

Vad kan du som företag eller verksamhetsledare göra nu?

Börja med att se över i vilken omfattning ni använder engångsplast idag. I och med pågående pandemi så har många företag tillfälligt ökat i sitt användande av engångsprodukter såsom tex muggar, av hygienskäl. Men det är viktigt att ni ser över hur mycket samt vad det är för typ av produkter ni använder.

Frågor du/ni kan ställa er?

 • Är alla sorter nödvändiga eller går det att minska ner på antal variationer?
 • Finns det andra mer miljövänliga alternativ?
 • Hur återvinner ni produkterna efter det att de har använts?
 • Och, om ni är producenter, vad är det ni tillverkar? Behöver ni vidta några åtgärder?

När ni sedan har skapat er en övergripande bild av nuläget är det dags att fokusera på att sätta mål för verksamheten samt det rent konkreta “hur’et”- hur ska ni nå era mål.