Nyhet

3 min

Office Recycling (Wayoo) tilldelas Di Gasell 2023

Wayoo, tidigare Office Recycling, har tilldelats Di Gasell 2023 för sin starka tillväxt och stabila ekonomi. Bolaget har under de senaste fyra åren ökat sin omsättning och levererat enastående service till sina 2200 kunder. CEO Dino Eklöf är stolt över framgången och betonar att miljöansvar och ekonomisk tillväxt kan förenas. Utmärkelsen grundar sig på kriterier som omsättning, antal anställda och finansiell stabilitet, och Wayoo lever upp till samtliga krav.

Det är med stolthet och glädje vi meddelar att Office Recycling (nu Wayoo) har tilldelats Di Gasell 2023. Med gemensamma insatser, laganda och miljön i fokus har vi under de senaste fyra åren tagit vårt bolag och vår omsättning till nya höjder.

Den här utmärkelsen tillhör alla medarbetare som genom dessa år bidragit med sitt engagemang, sin kompetens och målmedvetenhet till vår tillväxt och varje dag levererat fantastisk service till våra idag 2200 kunder. Genom denna utmärkelse kan vi visa upp att miljöansvar och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand.

Quote Icon

Jag är oerhört stolt över den utveckling som Wayoo har genomgått under de senaste åren. Att bli tilldelad Di Gasell 2023 är ett bevis på vårt outtröttliga arbete och vår beslutsamhet att driva på utvecklingen inom återvinningsbranschen. Vi får heller inte glömma våra fantastiska kunder – det är genom deras medvetna val att välja oss som sin återvinningspartner som vi dagligen kan bidra till övergången till en cirkulär ekonomi

Dino Eklöf, CEO på Wayoo.

Kriterier för Di Gasell

Di Gasell är en utmärkelse som instiftats av Dagens Industri i syfte att uppmärksamma och belöna de svenska företag som utmärker sig genom sin starka tillväxt, lönsamhet och stabilitet. Det är företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen och företaget måste uppfylla följande kriterier:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor
  • Ha minst tio anställda
  • Ha minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste åren
  • Ha ett samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren som är positivt
  • Ha i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Uppvisa sunda finanser

Källa: Di Gasell