Nyhet

2 min läsning

Avfallsförbränningsskatten – det här bör du veta!

Från och med den 1 april införs avfallsförbränningsskatten i Sverige, vilket innebär att alla sopor som ej återvinns kommer att beskattas vid förbränning. Bakom införandet av denna skatt ligger ett långsiktigt mål om att göra avfallshantering mer resurseffektiv och giftfri. Denna åtgärd är en del av Sveriges strävan att bli världens första fossilfria välfärdsland och att uppnå nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Hur påverkar detta mitt företag och vad innebär det för avfall som importeras? Ta reda på mer i följande text.

Från den 1 April kommer avfallsförbränningsskatten införas i Sverige, då kommer alla sopor och avfall (t.ex. hushållssopor) som ej återvinns beskattas om de förbränns. Under 2018 behandlades 4 771 450 ton hushållsavfall, av vilken en stor del brändes.

Varför införs ytterligare en skatt?

Införandet av skatten har som mål att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Målet är att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland, samt att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

“Idag är det så billigt och helt skattebefriat att elda upp avfall. Det här är ett sätt att jämna ut de ekonomiska villkoren, så att det blir mer lönsamt att satsa på återvinning i stället”, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Är skatten något mitt företag kommer behöva betala?

Ja, det kommer bli ytterligare en kostnad. Avfallsförbränningsskatten ska betalas av den anläggning som eldar avfallet. Men som alla skatter så kommer kostnaderna behövas täckas av någon. Priserna kommer höjas kring avfallshantering, därför krävs det att företag återvinner i större utsträckning. De flesta material som används idag kan och bör återvinnas, inte endast för att undvika ytterligare en skatt, utan även att driva en cirkulär ekonomi.

Det är även värt att nämna att skatten kommer göra det mindre lönsamt att bränna avfall för produktion av el och värme. Så se över era elavtal.

Hur är det med avfall som vi importerar?

Sedan en tid tillbaka importerar Sverige allt mer avfall från andra länder som eldas upp, vilket bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Det är en trend som Per Bolund (MP) räknar med ska vändas genom den nya skatten. Varje land i EU tar hand sitt eget avfall på ett hållbart sätt.